Nowiny

Informacje na temat znaczących inwestycji w województwie świętokrzyskim i nie tylko.

Moderatorzy: Autor, sueno, Daniel, Sirek1

Awatar użytkownika
Sirek1
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 3936
Rejestracja: 4 maja 2006, o 20:37

Nowiny

Post autor: Sirek1 » 26 lipca 2007, o 18:50

Obrazek
Po latach basen Perła doczeka się remontu

Basen Perła w Nowinach aż prosi się o remont. Zjeżdżalnię zżera rdza. W wielu miejscach na ścianach widoczne są zacieki. Ale najgorzej prezentują się szatnie.

W weekend odwiedziłem basen Perła. Stan obiektu pozostawia wiele do życzenia. Zjeżdżalnię dla dzieci zżera rdza. Jeszcze trochę i jakiś maluch może poharatać pupę na popękanej blasze - mówi Czytelnik "Gazety". - Byłbym niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że jest brudno, ale całość nie daje już tej radości i przyjemności co kilka lat temu. Aż prosi się, by odnowić obiekt - dodaje.

Zdaniem Czytelnika najgorsza sytuacja jest w szatniach. Nie dość, że są małe i ciasne, to jeszcze po tylu latach zarówno szafki, prysznice, jak i maty na podłogach wymagają wymiany. - Akurat tam nie jest przyjemnie, jak się wchodzi - ocenia nasz rozmówca.

Basen Perła w Nowinach powstał w 1994 roku. Mówiono wtedy o nim, że jest najnowocześniejszym i jednym z ładniejszych obiektów tego typu w Polsce. Każdego roku przechodzi sezonowy remont. Ale czy doczeka się gruntownej modernizacji? Z wypowiedzi kierownika pływalni Zbigniewa Pięknego wynika, że jeszcze nie teraz. Jednak zakres tegorocznego remontu będzie znacznie większy niż w poprzednich latach. - Odmalujemy ściany, zrobimy przegląd wszystkich urządzeń technicznych, te zniszczone odnowimy, uszczelnimy rurę, zjeżdżalnię i niecki basenowe - wylicza.

Zmian doczekają się też szatnie. - Zrobimy nowe szafki z odpornych na trudne warunki materiałów. Klienci zamiast tradycyjnego kluczyka dostawać będą pasek z czytnikiem, który otworzy szafkę - mówi kierownik Piękny. Remont kosztować będzie 100 tys. zł, pieniądze na ten cel daje gmina.

W związku z nim pływalnia będzie zamknięta od 3 do 15 września. Kierownik Piękny podkreśla, że basen cieszy się dużą popularnością. - W porównaniu do ubiegłego roku znacznie wzrosła liczba naszych klientów. Chcemy, by dobrze się tu czuli, w związku z tym będziemy się starali poszerzać naszą ofertę. W przyszłym roku uruchomimy jacuzzi, być może powstanie też druga sauna - zapowiada.

:arrow: http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255,4341279.html

Awatar użytkownika
Michel2
Posty: 383
Rejestracja: 20 marca 2006, o 10:21
Lokalizacja: Ziemia Swietokrzyska :*
Kontakt:

Post autor: Michel2 » 29 lipca 2007, o 12:45

Strabag – nowa fabryka na terenie gminy

Ksiądz delikatnie pokropił, a deszcz zmył nowe urządzenia Wytwórni Mieszanek
Bitumicznych firmy Strabag, która 5 lipca 2007 została oficjalnie otwarta
w Nowinach. Na działce o powierzchni 2,29 ha drogowy potentat zainwestował
6,3 mln zł w infrastrukturę i jedną z najnowocześniejszych na świecie linię do
produkcji mieszanek bitumicznych. Asfalty z Nowin trafi ą na budowę węzła
Kielce-Północ oraz innych przedsięwzięć drogowych w regionie świętokrzyskim.


Wytwórnia w Nowinach należy do firmy Strabag Polska, która jest spółką-córką koncernu Strabag SE. Koncern prowadzi działalność we wszystkich obszarach branży budowlanej oraz zaangażowany jest jako znacząca firma w Europie w projekty na całym świecie. Jako jeden z przodujących oferentów usług budowlanych w obszarze Europy środkowej i wschodniej zatrudnia ponad 59.000 pracowników w ponad 500 lokalizacjach. Wartość usług budowlanych wykonywanych przez Strabaga szacowana jest obecnie na 11,5 miliarda euro. Co skłoniło firmę do inwestycji w Nowinach? Wygrany przetarg wartości 220 mln złotych na budowę węzła drogowego Kielce-Północ. Strabag zakupił więc działkę o powierzchni 2,29 ha przy ul. Zakładowej, na terenie uporządkowanym przez Cementownię Nowiny po zakładzie Nowiny I. Warto zaznaczyć, że wytwórnia firmy Strabag jest jedną z kilkunastu nowych firm, które powstały na terenie po dawnym Zakładzie nr 1. Pozwolenie na budowę firma Strabag otrzymała 25 stycznia 2007 roku, a roboty rozpoczęła 19 lutego. Budowa całej infrastruktury kosztowała 4 mln złotych. Sercem wytwórni jest maszyna firmy Ammann, jedna z najnowocześniejszych na świecie, która może wyprodukować 160 ton mieszanki bitumicznej w ciągu godziny. Sprzęt wartości 2,3 mln złotych posłuży głównie do produkcji 170 tys. ton mieszanek bitumicznych na budowę węzła Kielce-Północ w latach 2007-2009. Chcemy, by wytwórnia produkowała mieszanki także na inne inwestycje drogowe w województwie świętokrzyskim i była wytwórnią wspomagającą dla inwestycji w województwie małopolskim zapowiedział Dariusz Słotwiński, prezes zarządu Strabag Polska.
Obecny na otwarciu inwestycji wicemarszałek Zdzisław Wrzałka wyraził życzenie, by inwestycje drogowe w regionie były tak szybko realizowane jak budowa wytwórni w Nowinach. Cieszę się, że na terenie naszej gminy powstaje nowy zakład, który przyczyni się do budowy i remontów dróg w całym województwie – mówił Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny. Zdaniem Grzegorza Banasia, wojewody świętokrzyskiego, inwestycja firmy Strabag w Nowinach pokazuje, że bardzo poważni partnerzy przymierzają się do realizacji zadań inwestycyjnych w regionie. – A nam zależy na jak najszerszym otwarciu na świat – dodał wojewoda.


Pięć gminnych projektów walczy o fundusze unijne

Budowę przedszkola samorządowego w Nowinach, rozbudowę i modernizację kotłowni osiedlowej, budowę ciągów pieszo-jezdnych w Zgórsku oraz dróg osiedlowych i przebudowę drogi gminnej w Zgórsku zgłosiła gmina Sitkówka-
Nowiny do Urzędu Marszałkowskiego, jako propozycje dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Na przełomie sierpnia i września dowiemy się, które z tych projektów zyskały akceptację urzędników i zostaną wpisane do programu – poinformował Krzysztof Seweryn, podinspektor ds. Rozwoju, Promocji i Turystyki w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.


Dotychczas jedna inwestycja na terenie gminy Sitkówka-Nowiny została zrealizowana przy udziale funduszy unijnych. Był to projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wola Murowana „Sołtysy”. 75% dofinansowania realizacji inwestycji w kwocie 207.824,17 złotych pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa pochodzą środki na realizację projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, który gmina realizuje
wspólnie z powiatem kieleckim. Obecnie trwa trzecia edycja tego projektu. Łączna suma stypendiów dla uczniów naszej
gminy w ciągu trzech edycji projektu sięga 97.920 złotych – podkreśla Krzysztof Seweryn. Nikt w Polsce nie ma wątpliwości, że o pieniądze unijne warto i trzeba walczyć. Do kolejnego „rozdania” środków gmina wytypowała realizację pięciu projektów inwestycyjnych. Województwo świętokrzyskie będzie dysponowało kwotą 725 mln euro na lata 2007-2013. Rozdział funduszy będzie bardzo trudną decyzją. Na pewno w niektórych obszarach kwota projektów będzie znacznie przewyższała ilość środków jaką będziemy dysponować. Dofinansowanie znajdą najlepsze propozycje, najlepiej umotywowane - mówił Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. Gmina przesłała już do Urzędu Marszałkowskiego tzw. fiszki pięciu przedsięwzięć. Dwa z nich – budowa nowego przedszkola oraz modernizacja i rozbudowa kotłowni osiedlowej
w Nowinach są szczególnie ważne dla mieszkańców.


Przedszkole samorządowe w Nowinach
O tym obiekcie mówią dzieci chodzące do przedszkola i ich rodzice. Zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne jest ogromne i stara placówka już pęka w szwach. Dodatkowo obiekt jest w złym stanie technicznym. Jego wielkość i układ funkcjonalny nie odpowiadają zapotrzebowaniu oraz aktualnym wymogom prawnym, które dotyczą tego rodzaju obiektów. Modernizacja przedszkola w obecnym miejscu jego lokalizacji jest niemożliwa ze względu na zbyt małą powierzchnię terenu, która warunkuje spełnienie wymagań. Stąd pomysł budowy nowego obiektu. Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ulicy Parkowej 25. Stało tam kiedyś przedszkole, ale zostało rozebrane w 2006 roku. Na działce zaprojektowano więc obiekt sześciooddziałowego przedszkola ze żłobkiem o szerokości 51 i długości prawie 37 m. Bezpośrednio przy przedszkolu zaplanowano powstanie terenu rekreacyjnego, na którym będzie możliwość prowadzenia zajęć oraz gier i zabaw. Szacuje się, że do przedszkola będzie uczęszczało ok. 140 dzieci. Projekt doskonale wpisuje się w programy rozwoju regionalnego. Według pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny realizacja projektu pod nazwą „Budowa przedszkola samorządowego w Nowinach” jest zgodna z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2010, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013, Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015, Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013. Projekt wpisuje się bezpośrednio w wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Osi priorytetowej 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport poprzez modernizacje placówek oświatowych co wpływa na poprawę infrastruktury placówek niższego szczebla, szczególnie na terenach wiejskich. Inwestycja ta przyczyni się do zmniejszenia dystansu w dostępie do edukacji pomiędzy bardziej rozwiniętymi regionami a województwem świętokrzyskim przez podniesienie jakości usług publicznych, poprzez wspieranie placówek edukacyjnych. Realizacja projektu wypełnia założenia Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2010 poprzez wpisanie się w cel 5 – Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej. Co bardzo istotne jest gotowa pełna dokumentacja obiektu, a pozwolenie na jego budowę jest ważne do października 2008 roku. Gmina chciałaby rozpocząć inwestycję w III kwartale 2007 roku, a zakończyć w III kwartale 2009 roku.

Kotłownia osiedlowa
Nazwa tego projektu brzmi: „Rozbudowa i modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania o mocy 5 MW w osiedlu Nowiny”. Konieczność przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącej kotłowni wynika z potrzeby dostosowania jej przestarzałej konstrukcji i technologii do aktualnych potrzeb i wymogów ekonomicznych oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska.
Przedmiotem projektu jest wykonanie przebudowy kotłowni i dostosowanie jej do możliwości zastosowania ekologicznego i energooszczędnego paliwa, którym będzie paliwo stałe „EKOGROSZEK”, z możliwością alternatywnego zastosowania gazu ziemnego. Planowana jest likwidacja istniejących obecnie 6 kotłów węglowych typu WCO – 80 oraz całego układu
technologicznego i montaż 3 nowych kotłów na paliwo stałe „EKOGROSZEK” oraz w perspektywie 2 kotłów na gaz ziemny, wraz z budową nowych ciągów technologicznych i przebudową obecnego budynku kotłowni o powierzchni zabudowy ok. 350,0 m². Zastosowanie planowanych rozwiązań technologicznych pozwoli uzyskać moc kotłowni na poziomie 5 MW.
Przyjęte planowane rozwiązania technologiczne pozwolą na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o ok. 40% z jednoczesnym uzyskaniem efektu energetycznego na poziomie 36%. Planowane rozwiązania technologiczne pozwolą unowocześnić, usprawnić i zracjonalizować gospodarkę cieplną osiedla Nowiny. Pozwolą również na zminimalizowanie kosztów wytwarzania ciepła w stosunku do innych rozwiązań, a także zmniejszenie ich o ok. 40% w stosunku do kosztów w obecnym istniejącym stanie kotłowni. Gmina chciałaby rozpocząć inwestycję w II kwartale 2008 roku, a zakończyć
w III kwartale 2009 roku.


Budowy dróg osiedlowych
w Zgórsku – ul. Cyprysowa i Cedrowa

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej o łącznej długości 490 metrów, o jezdni z betonu asfaltowego i chodnikami z betonowej kostki brukowej. Szerokość jezdni będzie wynosić 5 m. Chodniki obustronne przyległe do jezdni będą miały 1,5 m szerokości. Proponowane inwestycje łączą się poprzez drogę gminną z drogą wojewódzką nr 762 relacji Kielce – Małogoszcz. Ponieważ przy drodze znajduje się duża ilość nowo wybudowanych domków jednorodzinnych a zainteresowanie indywidualnych inwestorów terenami w rejonie przedmiotowej drogi wciąż rośnie niezbędne jest zapewnienie infrastruktury drogowej tego terenu. Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntową częściowo utwardzoną tłuczniem. Nie posiada również chodników co stwarza dodatkowe zagrożenie dla pieszych użytkowników tej drogi. Niski standard tej drogi zniechęca do lokowania nowych inwestycji i uniemożliwia wykorzystanie potencjału regionalnego – uzasadniają realizację inwestycji urzędnicy gminni. Optymalnym rozwiązaniem problemu jest kompleksowa budowa drogi wraz z budową chodnika oraz zjazdów do indywidualnych posesji co polepszy jej standard, bezpieczeństwo, a co za tym idzie bezpieczeństwo tego rejonu gminy. Rozpoczęcie inwestycji gmina planuje na III kwartał 2007 roku, a zakończenie w III kwartale 2008 roku. 1,5 m.

Przebudowa drogi gminnej nr 156001
i ciągu pieszo-jezdnego w Zgórsku

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Zgórsko o następujących parametrach: droga klasy D, kategoria obciążenia ruchem KR1, szerokość jezdni 3,5 m, szerokość jednostronnego
chodnika 1,5 m, utwardzone pobocze szerokości 0,5 m, mijanki dla samochodów osobowych, zjazdy indywidualne na
posesje.
W wyniku realizacji projektu powstanie droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 520 m i szerokości 3,5m.
Powstanie ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki betonowej, długości 110 m i szerokości 1,5m. Przy proponowanej do przebudowy drodze zlokalizowany jest salon samochodowy „SKODA” oraz Zakład Przetwórstwa Mięsnego. Gmina chciałaby rozpocząć realizację tej inwestycji w III kwartale 2007 roku, a zakończyć w II kwartale 2008 roku.


Budowa ciągów pieszo-jezdnych
w Zgórsku (koło pana Sołtysa)

Przedmiotem projektu jest techniczna przebudowa około 200 metrów ciągu pieszo-dojazdowego w miejscowości Zgórsko w km 0+000 – 0 + 192,95. Zostanie to wykonane poprzez: - ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 8 x 30 na ławie z oporem – 397,2 mb; - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm – 639,6 m²; Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na III kwartał 2007 roku, a zakończenie na IV kwartał 2008 roku.

http://www.nowiny.com.pl/upload/GN_07_07.pdf
Ostatnio zmieniony 29 lipca 2007, o 17:58 przez Michel2, łącznie zmieniany 3 razy.
www.nowiny.com.pl - serwis internetowy gminy Sitkówka-Nowiny
Kocham Świętokrzyskie :* :)

Awatar użytkownika
Michel2
Posty: 383
Rejestracja: 20 marca 2006, o 10:21
Lokalizacja: Ziemia Swietokrzyska :*
Kontakt:

Post autor: Michel2 » 29 lipca 2007, o 12:46

Inne

Będzie droga w stronę Raju

Umowę na wykonanie drogi gminnej nr 402 w Szewcach podpisała 2 lipca gmina Sitkówka-Nowiny z wykonawcą ŚPRD Trakt. Droga będzie miała 850 m długości, a wartość inwestycji wynosi 148,4 tys. złotych.

W stronę DPS-u będzie szersza droga i chodnik

Na przełomie sierpnia i września rozpocznie się przebudowa odcinka drogi powiatowej 0278T od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 762 w Zagrodach w kierunku Domu Pomocy Społecznej. Przebudowana odcinek będzie miał ok. 600 metrów długości. Od strony hotelu Magnolia jezdnia zostanie poszerzona o 0,5 metra. Na poszerzeniu zostanie również ułożona nowa nawierzchnia. Ten uczęszczany przez mieszkańców gminy odcinek drogi będzie miał również chodnik. Przetarg na przebudowę tego odcinka jezdni wygrał Zakład Budowlano-Montażowy Stanisława Słomy z Miąsowej. Wartość robót wg umowy – 253 tys. zł. Mimo, iż droga należy do powiatu, gmina musi zapłacić za jej przebudowę 194,9 tys. zł (76,92%). Zakończenie prac przewidziano na 31 października 2007 roku. rozpoczął 10 lipca 2007 remont jest jezdnia wschodnia drogi wojewódzkiej nr 762. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 30 listopada 2007

Trzcianki całe jasne

Zakończył się drugi i trzeci etap montażu oświetlenia ulicznego w Trzciankach. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót elektrycznych „Energokrzem” z Pińczowa. Wartość prac – 260,3 tys. zł.

Na osiedlu konieczne poprawki

Wykonawca zakończył już montaż korytek odpływowych przy blokach nr 1, 3 i 5 na ul. Białe Zagłębie w Nowinach.
– Jest jednak wiele niedociągnięć. Mam nadzieję, że są prawidłowe spadki i woda będzie płynęła w stronę kratek ściekowych. Trzeba też zabezpieczyć skarpy, żeby piach i błoto nie zamuliło odpływów. Mieszkańcy pytają, kto ma ułożyć opaskę z płyt betonowych wokół rewitalizowanych bloków. Wykonawca zerwał opaskę, a ułożyć jej nie ma kto. Jest wiele uwag, dlatego na wtorek, 31 lipca, umówiliśmy się na spotkanie z wykonawcami i inspektorami nadzoru, żeby wszystkie szczegóły omówić – tłumaczy Tadeusz Gwarda, przewodniczący Rady Osiedla Nowiny.


Cztery odcinki wodociągów powstaną do 17 września

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny podpisał umowę z wykonawcą – Zakładem Ogólnobudowlanym Konstrukcji Stalowych Pawła Sobczyka z Kielc na realizację czterech odcinków wodociągów dla społecznych komitetów ze Zgórska, Zagród i Szewc. Odcinki wodociągów będą miały długości: 187 m, 137 m, 132 m i 97 m. Wartość zadania – 132,7 tys. zł. Oddanie wodociągów przewidziano na 17 września 2007 roku

Perełka

2007 rok jest pierwszym rokiem zwiększenia liczby osób korzystających z basenu. Od stycznia do końca kwietnia na pływalnię w Nowinach przyszło o 7 tysięcy osób więcej niż rok wcześniej co przyniosło 60 tysięcy złotych wpływów więcej. Z wynajmu stadionu pozyskaliśmy w 2007 roku 10 tys. złotych. W związku z tymi wpływami za własne środki wykonaliśmy chodnik wokół trybun na stadionie. Zrobiliśmy też trybuny na placu festynowym. Ich premiera odbyła się podczas Dnia Nowin – mówił Zbigniew Piękny, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowinach.Kryta Pływalnia „Perła” jest podstawową formą działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowinach. O jej wynikach za pierwsze miesiące 2007 roku dyrektor Zbigniew Piękny mówił podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Koszty bieżącej działalności pływalni pokrywane są z uzyskiwanych przychodów własnych oraz z dotacji gminy.
W strukturze przychodów pływalni największy udział mają wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen. W związku z powyższym języczkiem u wagi jest liczba osób odwiedzających pływalnię. Jej klientami są nie tylko mieszkańcy gminy, ale także Kielc i gmin sąsiednich. Z basenu korzystają również zakłady pracy wykupując dla swoich pracowników wejściówki z funduszy socjalnych. Największą grupę korzystających stanowią dzieci, młodzież szkolna i studenci. Zdaniem Zbigniewa Pięknego od 1999 do 2005 roku następował stały spadek liczby osób korzystających z rekreacyjnego pływania i mimo prowadzonych działań marketingowych wpływy z basenu miały tendencję spadkową. Bardzo nas cieszy fakt, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2007 roku liczba odwiedzających wzrosła o ponad 23%, a co za tym idzie wzrosły wpływy – mówił Zbigniew Piękny. – Przyniosły efekty stosowane ceny promocyjne oraz przyciągnięcie stałych-grupowych klientów.


http://www.nowiny.com.pl/upload/GN_07_07.pdf
www.nowiny.com.pl - serwis internetowy gminy Sitkówka-Nowiny
Kocham Świętokrzyskie :* :)

hey
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1450
Rejestracja: 24 kwietnia 2006, o 13:47

Post autor: hey » 9 września 2007, o 21:20

W Nowinach powstanie tor dla krosowców


Pierwszy w regionie legalny tor dla krosowców powstanie prawdopodobnie w Sitkówce-Nowinach. Radni podkieleckiej gminy chcą na ten cel przeznaczyć kilkanaście hektarów nieużytków.
Pierwszy poważny krok już zrobiono. Radni na ostatniej sesji uchwalili "zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy" i zgodzili się na wytyczenie terenów na rozwój sportów motorowych na ponad 10 hektarach we wsi Kowala, pomiędzy liniami kolejowymi do Krakowa i Buska.

- Chodziło o wskazanie terenu, gdzie można rozwijać sporty ekstremalne, takie jak jazda na motocyklach, quadach czy rowerach górskich. W pobliżu ciągle odbywają się imprezy, jest sporo pasjonatów, a miejsca ciągle brakuje, a ten teren, który zaproponowaliśmy, idealnie nadaje się do uprawiania tego rodzaju sportów - mówi Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny.

Tłumaczy, że w pobliżu nie ma domów, którym mógłby przeszkadzać np. ryk maszyn. Za to jest dobry dojazd. - To nieużytki w pobliżu zakładów przemysłowych, częściowo porośnięte zaroślami. Trudno, żeby tam powstało np. osiedle domków jednorodzinnych - tłumaczy wójt.

Zapowiada, że już podczas Finału Mistrzostw Polski w Rajdach Enduro 2007, które odbędą się na obszarze gminy, chce promować nowy teren. - Poszukamy partnera, który pomoże nam go zagospodarować - mówi Barycki.

To, że taki tor jest potrzebny w rejonie Kielc, wiadomo od dawna. Co roku wiele osób skarży się, m.in. na naszych łamach "Gazety", na krosowców, którzy jeżdżą po lasach. I co roku pojawiają się pomysły, jak temu zaradzić.

Już w 2006 roku pisaliśmy o pomyśle utworzenia dla nich toru krosowego pod Piekoszowem. To miało być miejsce, gdzie będą się mogli bezpiecznie wyszaleć. Zabiegali o to wszyscy: policja, urzędnicy z Piekoszowa i Kielc, a także sami krosowcy. Minął rok i toru nie ma. - Chcieliśmy, aby powstał na terenie należącym do Agencji Rynku Rolnego. Niestety, agencja się nie zgodziła - tłumaczył kilka miesięcy temu Tadeusz Dąbrowa, wójt Piekoszowa.

Pomysł jednak nie umarł. - Mamy jeszcze grunt w Janowie, który należy do gminy. Tam już jeżdżą krosowcy, trzeba tylko stworzyć im lepsze warunki - mówił Dąbrowa.

Ale toru oficjalnie nie ma nadal. - Miejsce dla niego wstępnie wyznaczono w otulinie parku krajobrazowego, niedaleko Chelosiowej Jamy, ale swoje uwagi zgłosił wojewódzki konserwator przyrody. Tłumaczył, że może to zaszkodzić nietoperzom. To nie jest jeszcze definitywna odmowa, ale na pewno będą konieczne dodatkowe rozmowy - mówi Ryszard Bracik, prezes Kieleckiego Towarzystwa Motorowego "Novi".

- U nas tego problemu nie będzie, bo trudno, żeby np. konserwator przyrody mógł mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do tej lokalizacji - twierdzi Barycki.

Sam Bracik cieszy się z pomysłu budowy kolejnego toru i teren w Kowali już widział. - Trzeba nad nim popracować, ale na pewno można tam pojeździć - mówi.

Zdaniem Bracika, w rejonie Kielc przydałyby się nawet trzy takie miejsca. - Bardzo dużo osób jeździ teraz krosami. To coraz popularniejsze, a przy większej liczbie takich miejsc te trasy szybko się nie znudzą. Szkoda tylko, że nie ma żadnego terenu wyznaczonego w lesie, bo tak naprawdę dopiero wtedy motocykliści znikną z miejsc nieprzeznaczonych do takiej jazdy - mówi Bracik.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce

hey
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1450
Rejestracja: 24 kwietnia 2006, o 13:47

Post autor: hey » 9 września 2007, o 21:21

Będzie nowa kopalnia dolomitu

Około 100 osób znajdzie pracę w kopalni dolomitu, którą na terenie gminy Sitkówka-Nowiny chce uruchomić koncern Lafarge Kruszywa.
Otwarcie kopalni jest możliwe, bo radni jednogłośnie zgodzili się na "zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Sitkówka-Nowiny". - Teraz koncern ma ułatwione zadanie. Wiem, że firma stara się już o koncesję i myślę, że w ciągu dwóch lat na terenie Kowali Małej ruszy kopalnia, z której będzie można wydobywać około 2,5 mln ton dolomitu rocznie, złoża wystarczy na około 20 lat - mówi Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny.

Taka jednomyślność radnych nie powinna dziwić. Po otwarciu nowej kopalni Lafarge będzie trzecim, po ZPW Trzuskawica i Cementowni Nowiny, podatnikiem w Sitkówce-Nowinach. To oznacza większe o kilkaset tysięcy złotych wpływy z podatków.

Koncern o tę lokalizację kopalni stara się od kilku lat. W tym czasie m.in. udokumentował wielkość złoża i zaczął wykupywać działki. - W efekcie nie mieliśmy nawet zbyt dużo uwag przy okazji przygotowywania zmian w studium. Poza tym nowoczesne kopalnie, przy obecnych przepisach, są znacznie mniej uciążliwe niż kiedyś - podkreśla wójt Barycki.

Nowa kopalnia ma powstać na przedłużeniu złoża, które teraz jest eksploatowane przez Lafarge w Radkowicach i ma działać jeszcze około 2,5 roku. Ma mieć kilkadziesiąt hektarów powierzchni i zatrudniać około stu osób. - Przedstawiciele koncernu tłumaczyli, że pracownicy z Radkowic mają być stopniowo przenoszeni do Kowali, w miarę jak kopalnia będzie powstawała - dodaje wójt.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce

Awatar użytkownika
Michel2
Posty: 383
Rejestracja: 20 marca 2006, o 10:21
Lokalizacja: Ziemia Swietokrzyska :*
Kontakt:

Post autor: Michel2 » 25 grudnia 2007, o 19:52

Do wiosny bez większych kłopotów.

Prawdopodobnie do początków wiosny na drodze wojewódzkiej nr 762
w Zagrodach i Zgórsku będą czynne dwie jezdnie. – Zakończyliśmy remont wiaduktu od strony osiedla Nowiny a remont drugiego – od strony salonu Skody – ruszy pełną parą na wiosnę i wtedy będą większe ograniczenia w ruchu – informuje Bolesław Balcerek, naczelnik Wydziału Mostów Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.


Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2007-2008 chce wyremontować cały fragment drogi wojewódzkiej nr 762, biegnący
przez teren gminy Sitkówka-Nowiny. Droga wchodzi na teren gminy za mostem im. Herwina Piątka. W 2007 roku udało się zmodernizować
skrzyżowanie drogi w Nowinach i uzbroić je w sygnalizację świetlną. To znacznie poprawiło bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych. Kolejnym krokiem był remont wiaduktów.
Tego od strony osiedla Nowiny rozpoczął się w sierpniu, a częściowo zakończył 12 grudnia 2007r. – Tego dnia puściliśmy ruch przez wiadukt i częściowo wyremontowaną jezdnię. Na razie jest tu ułożona dolna warstwa nawierzchni, gdyż wykonawcę zaskoczyły niskie temperatury. Warstwa ścieralna zostanie ułożona na wiosnę – tłumaczy naczelnik Balcerek. – Wykonawca już przeniósł się na sąsiedni wiadukt i korzystając z pogody, wykonuje prace pod wiaduktem. Prace na wiadukcie rozpoczną się wiosną i dopiero wtedy prawdopodobnie
zamkniemy jezdnię nad wiaduktem. Do tego czasu ruch będzie się odbywał na obydwu jezdniach – dodaje Balcerek. Według niego
po zakończeniu remontu cały odcinek drogi nr 762, od mostu Herwina Piątka do skrzyżowania w Nowinach, będzie miał wyremontowaną
nawierzchnię.

W 2007 do DPS, a w 2008 do osiedla Pod Lasem


29 listopada zakończył się remont drogi powiatowej nr 0278T, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 762 w Zgórsku do Domu Pomocy Społecznej. Wkład finansowy gminy Sitkówka-Nowiny w remont tej drogi sięgał 80%. W ramach inwestycji poszerzono jezdnię o pół metra i wykonano chodnik z odwodnieniami. – W budżecie gminy na 2008 rok są zabezpieczone środki na remont dalszego odcinka tej drogi, do osiedla Pod Lasem – poinformował wójt Stanislaw Barycki.
www.nowiny.com.pl - serwis internetowy gminy Sitkówka-Nowiny
Kocham Świętokrzyskie :* :)

Awatar użytkownika
Michel2
Posty: 383
Rejestracja: 20 marca 2006, o 10:21
Lokalizacja: Ziemia Swietokrzyska :*
Kontakt:

Post autor: Michel2 » 19 stycznia 2008, o 16:04

Oplacilo sie czekac

Ponad 5,2 mln złotych trafi do gminy Sitkówka-Nowiny z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Świętokrzyskiego. Rekomendowane do dofinasowania zostały 3 z 5 zgłoszonych przez gminę projektów: rozbudowa i modernizacja kotłowni dla Osiedla Nowiny oraz dwa projekty drogowe w Zgórsku. RPO był głównym tematem dzisiejszej konferencji prasowej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zdaniem marszałka Adama Jarubasa w latach 2007-2013 na teren województwa świętokrzyskiego, w ramach RPO, trafi 725,8 mln euro.
– Oznacza to, że „na głowę” mieszkańca województwa świętokrzyskiego przypadnie 757,1 euro. Więcej od nas „na głowę” otrzymają jedynie mieszkańcy Warmii i Mazur. Średnia w kraju wynosi 611 euro na osobę – mówił marszałek Jarubas.

Jego zdaniem fakt, że RPO Województwa Świętokrzyskiego zostało podpisane jako ostatnie wcale nie oznacza, że jesteśmy zapóźnieni w przygotowaniach do wdrażania programu.

– Żaden z regionów jeszcze nie podpisał najważniejszego dokumentu - kontraktu wojewódzkiego, czyli umowy z ministerstwem. Dlatego uważam, że starujemy z tego samego pułapu – tłumaczył Adam Jarubas.

Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka dodał, że rekomendacje do dofinansowania zostały sporządzone na podstawie fiszek czyli kart projektowych. - Projekty, które otrzymają wsparcie muszą spełniać wszelkie wymogi proceduralne, muszą posiadać wszelkie zezwolenia i wtedy będzie można wystąpić z wnioskiem o podpisanie umowy i dofinansowanie – dodał wicemarszałek Wrzałka.

Jestem mile zaskoczony. Wsparcie budowy kotłowni, to znacząca kwota. Inwestycja staje się realna do wykonania. Musimy w najbliższym czasie rozwiązać problem jakie media grzewcze zastosować w kotłowni. Cieszymy się również z otrzymanego wsparcia dla inwestycji drogowych – powiedział Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny. - Budowę przedszkola w Nowinach, które jest bardzo potrzebne, postaramy się wpisać do innego programu. Może też się uda zdobyć znaczące dofinansowanie dla tej inwestycji. Dzisiejsza wiadomość pokazuje, że opłaca się czekać na środki unijne.
Piotr Piestrzyński, piestrzynski@venainfo.pl

---------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania o mocy 5 MW w Osiedlu Nowiny
Całkowita wartość projektu: 6.000.000,00 zł
Proponowane dofinansowanie w ramach RPO: 4.500.000,00 zł (75%)

Tytuł projektu: Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Zgórsko, ul. Cyprysowa i Cedrowa
Całkowita wartość projektu: 635.348,84 zł
Proponowane dofinansowanie w ramach RPO: 381.209,30 zł (60%)

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 156001 i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Zgórsko
Całkowita wartość projektu: 566.402,10 zł
Proponowane dofinansowanie w ramach RPO: 339.841,26 zł (60%)

Razem: 7.201.750,94 zł Dofinansowanie: 5.221.050,56 zł

http://www.nowiny.com.pl/index.php?id=2&n_id=874
www.nowiny.com.pl - serwis internetowy gminy Sitkówka-Nowiny
Kocham Świętokrzyskie :* :)

Awatar użytkownika
Michel2
Posty: 383
Rejestracja: 20 marca 2006, o 10:21
Lokalizacja: Ziemia Swietokrzyska :*
Kontakt:

Post autor: Michel2 » 9 marca 2008, o 18:51

Nowy blok mieszkalny na Osiedlu Nowiny

* mieszkania 2 pokojowe 50-55m2
* mieszkania 3 pokojowe 62-70m2
* planowane koszty 1m2 - 4200zl (netto)
* start inwestycji Sierpień 2008r.
* planowane zakończenie lipiec 2009r.

Jest taka reklama na stronie Urzędu Gminy, ale nie znalazłem nic więcej. :|
http://www.nowiny.com.pl/index.php?id=1
www.nowiny.com.pl - serwis internetowy gminy Sitkówka-Nowiny
Kocham Świętokrzyskie :* :)

Awatar użytkownika
Wizard
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1035
Rejestracja: 16 stycznia 2007, o 22:49
Lokalizacja: Kielce
Kontakt:

Post autor: Wizard » 9 marca 2008, o 23:18

Cena zaporowa :shock:
Every dream has a price

Awatar użytkownika
Michel2
Posty: 383
Rejestracja: 20 marca 2006, o 10:21
Lokalizacja: Ziemia Swietokrzyska :*
Kontakt:

Post autor: Michel2 » 9 marca 2008, o 23:38

Wizard pisze:Cena zaporowa :shock:


Mnie tez zatkalo jak zobaczylem cene. Jak na Slichowicach. :shock:
Ale teraz przypomnialem sobie ze jak mialem praktyki w Urzedzie Gminy to uslyszalem ze mieszkanie ktore mialo ponad 30 lat poszlo za 3750zl/m2.
www.nowiny.com.pl - serwis internetowy gminy Sitkówka-Nowiny
Kocham Świętokrzyskie :* :)

Awatar użytkownika
Michel2
Posty: 383
Rejestracja: 20 marca 2006, o 10:21
Lokalizacja: Ziemia Swietokrzyska :*
Kontakt:

Post autor: Michel2 » 14 marca 2008, o 21:44

Gmina Sitkówka - Nowiny wygrała w sądzie 364 tysiące złotych od firmy Dorbut

Po ponad dwu letniej batalii sądowej gmina Sitkówka - Nowiny odzyska połowę kwoty z podatku VAT, który musiała przekazać firmie budowlanej „Dorbut”.

Sprawa dotyczyła modernizacji Szkoły Podstawowej w Nowinach w 2003 roku.
Remont Szkoły Podstawowej w Nowinach, łącznie z procedurą przetargową, trwał od listopada 2003 do końca sierpnia 2005 roku. W międzyczasie, w maju 2004 roku, nastąpiła zmiana stawki VAT na roboty budowlane z 7 do 22 procent VAT. Dorbud wszedł na drogę sądową z Gminą Sitkówka-Nowiny w celu odzyskania 15 procent podatku VAT.

W czwartek zapadł wyrok w tej sprawi, Sąd Apelacyjny uznał roszczenia gminy i nakazał wypłatę przez firmę Dorbut prawie 364 tysięcy złotych na konto Sitkówki – Nowin. Pieniądze do gminy mają trafić w ciągu trzech dni od daty wyroku.

Więcej jutro w „Echu Dnia”

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ar ... 1577741356
www.nowiny.com.pl - serwis internetowy gminy Sitkówka-Nowiny
Kocham Świętokrzyskie :* :)

Awatar użytkownika
AR
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 5704
Rejestracja: 15 listopada 2005, o 19:01
Lokalizacja: QKI
Kontakt:

Post autor: AR » 10 kwietnia 2008, o 12:38

Zachód słońca w Nowinach :)
Obrazek
Wszystkim się podoba, a tobie się nie podoba

Awatar użytkownika
Michel2
Posty: 383
Rejestracja: 20 marca 2006, o 10:21
Lokalizacja: Ziemia Swietokrzyska :*
Kontakt:

Post autor: Michel2 » 27 kwietnia 2008, o 08:30

Sąsiedzkie stowarzyszenie "Perly Czarnej Nidy"

Uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” podjęli dzisiaj [23 kwietnia 2008 r.] radni gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny. Radni, którzy spotkali się w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach chcą, by tworzone Stowarzyszenie sięgnęło po 5,2 mln złotych pomocy unijnej. Środki będą mogły służyć do realizacji projektów „miękkich” np. szkoleń, rozwijania różnych form turystyki, rozwoju folkloru itp. oraz do realizacji projektów „twardych” np. budowy kanalizacji w obszarach granicznych gmin czy poprawy nawierzchni dróg łączących gminy.

Jak poinformował Marcin Dziewięcki z Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Ziemi Morawickiej” przystąpienie przez rady trzech gmin do głosowania uchwał o wejściu do stowarzyszenia było możliwe tylko dzięki temu, że wójtowie gmin Morawica i Sitkówka-Nowiny oraz burmistrz Chęcin od stycznia br. prowadzili rozmowy w tej sprawie.
Powołanie przez trzy gminy jednego Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania jest korzystniejsze. Po pierwsze LGD będzie mogła dysponować większą kwotą, która w przypadku naszych trzech gmin wyniesie około 5,2 mln zł. Według aktualnego kursu euro na jednego mieszkańca każdej z gmin wypada po 148 złotych. A to tylko dotacja, która będzie wzmacniana środkami gmin. Po drugie w przypadku trzech gmin będą niższe koszty np. koszty utrzymania biura obsługującego LGD, które rozłożą się na trzy gminy - tłumaczył Dziewięcki.

Nad przebiegiem nadzwyczajnej sesji trzech gmin czuwali: Zbigniew Pyk – przewodniczący Radny Gminy Sitkówka-Nowiny, Krystyna Foksa – przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Chęciny oraz Janusz Wojtyś – przewodniczący Rady Gminy Morawica. Za zgodą wszystkich radnych obrady prowadził Zbigniew Pyk jako reprezentant gospodarzy.

Tak naprawdę nad przyjęciem uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” odbyły się trzy głosowania, gdyż każda rada gminy musiała przeprowadzić osobne głosowanie w tej sprawie. Radni z Chęcin, Morawicy i Sitkówki-Nowiny jednogłośnie opowiedzieli się za tym rozwiązaniem.

Powstająca LGD „Perły Czarnej Nidy” chce ubiegać się o środki w ramach programu Leader, który stanowi 4 Oś Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Podmiotem wdrażającym program na terenie województwa świętokrzyskiego jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Celem Leadera jest aktywizacja mieszkańców. Ma łączyć w sobie wiedzę i umiejętności z trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Jest o co walczyć, gdyż w tym programie na województwo świętokrzyskie przypada ponad 36,7 mln euro – tłumaczyła podczas sesji Renata Kołodziej ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Beneficjentem środków programu Leader w ramach tzw. małych grantów będą mogły być osoby fizyczne, osoby prawne, a nawet kościoły i związki wyznaniowe. Za środki z Leadera będzie można zakupić sprzęt komputerowy, który potem zostanie udostępniony mieszkańcom, przeprowadzić szkolenia, organizować imprezy kulturalne, kultywować tradycje, obrzędy, zwyczaje, język, gwarę, ożywić stare zawody np. uruchomić stary młyn czy kuźnię. Z Leadera będzie można finansować rozwój turystyki.

Dzisiejsze porozumienie to kolejny milowy krok na drodze rozwoju samorządności. Wyrażam radość z wspólnej woli powołania stowarzyszenia. Będzie to nie tylko płaszczyzna działania, pozyskiwania funduszy, ale także rozmów o wielu sąsiedzkich problemach, które może rozwiązać Lokalna Grupa Działania. Może to dotyczyć np. dróg powiatowych, których jakość wszyscy chcemy poprawić. Drugi ważny problem to ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, szczególnie na obszarach pokopalnianych – podsumował Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny.Robert Jaworski, burmistrz miasta i gminy Chęciny: - Dzisiejsza uchwała spowoduje, że w tym lub innym gronie spotkamy się za parę lat, by podsumować efekty pracy. To sąsiedzkie porozumienie było nam o tyle łatwiej zawrzeć, że mamy już jeden wspólny mianownik, przynależność do Związku Gmin Powiatu Kieleckiego Zlewni Górnej Nidy. Myślę, że 23 kwietnia przejdzie do historii naszych gmin. Każda z gmin ma swoje osiągnięcia, a dzieląc się doświadczeniami z sąsiadami możemy osiągnąć jeszcze więcej.Marian Buras, wójt gminy Morawica: - Dzisiejszy dzień to początek pewnej drogi. Teraz musimy szybko zwołać walne zgromadzenie, złożone z około 50 podmiotów, wybrać zarząd. Potem musimy przygotować statut, przy którym jest wiele zmian i dyskusji i zarejestrować stowarzyszenie. Mamy na to tylko 3 miesiące. Jesienią musimy wystartować w konkursie o środki unijne. Dziękuję za podjęcie tych uchwał przez poszczególne Rady Gminy i myślę, że w działaniu potwierdzimy, że zasługujemy na nazwę „Perły Czarnej Nidy”.

Piotr Piestrzyński, piestrzynski@venainfo.pl

http://www.nowiny.com.pl/
www.nowiny.com.pl - serwis internetowy gminy Sitkówka-Nowiny
Kocham Świętokrzyskie :* :)

Awatar użytkownika
Michel2
Posty: 383
Rejestracja: 20 marca 2006, o 10:21
Lokalizacja: Ziemia Swietokrzyska :*
Kontakt:

Post autor: Michel2 » 9 czerwca 2008, o 17:33

Pożar magazynu Izby Celnej w Zgórsku

18 zastępów straży pożarnej gasi pożar magazynu wynajmowanego przez Izbę Celną w Zgórsku koło Kielc - poinformował w poniedziałek rano rzecznik świętokrzyskiej straży pożarnej Arkadiusz Wesołowski.

Pożar budynku o powierzchni około 800 metrów kwadratowych, w którym znajduje się alkohol, papierosy i odzież, wybuchł przed godz. 3 w nocy.

- Sytuacja jest już opanowana. Ogień nie zagraża budynkom mieszkalnym, które znajdują się w odległości 40-50 metrów od magazynu - powiedział Wesołowski. Dodał, że akcja potrwa jeszcze kilka godzin.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce

http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255, ... orsku.html
www.nowiny.com.pl - serwis internetowy gminy Sitkówka-Nowiny
Kocham Świętokrzyskie :* :)

Awatar użytkownika
Michel2
Posty: 383
Rejestracja: 20 marca 2006, o 10:21
Lokalizacja: Ziemia Swietokrzyska :*
Kontakt:

Post autor: Michel2 » 15 czerwca 2008, o 19:43

Supergmina Sitkówka-Nowiny

Nagrodę i tytuł SUPERGMINA otrzymała wczoraj [5 czerwca 2008 r.] gmina Sitkówka-Nowiny. Na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury rozstrzygnięto IV edycję konkursu Euro-Gmina.

W kieleckim WDK zebrało się kilkuset samorządowców z całego województwa. Byli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, przedstawiciele starostw, radni i pracownicy urzędów gmin.
- Nie chodzi tu o ściganie się. Ten plebiscyt promuje te miejsa, w których coś się dzieje, to spotkanie najaktywniejszych. Dzisiaj podsumowujemy te aktywności i dziękujemy. Przed samorządami jest dużo pracy, wiele zadań, by środki unijne dobrze spożytkować dla dobra społeczności lokalnych. Najtrudniej jest się ścigać z samym sobą i tego państwu życzę - mówiła do samorządowców Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski.
Zdaniem marszałka Zdzisława Wrzałki właśnie w samych samorządowcach tkwi sukces. - Wy najlepiej wiecie jak zarządzać finansami i jakie inwestycje są najbardziej potrzebne - mówił marszałek Wrzałka.
Gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała tutył SUPERGMINA za całokształt. Odbierając nagrodę dla gminy, wójt Stanisław Barycki, podziękował przede wszystkim radnym i pracownikom urzędu gminy. - To także wasz sukces - mówił wójt.
Tytuł SUPERGMINA jest kolejnym wyróżnieniem dla gminy Sitkówka-Nowiny. Przypomnijmy, że jesienią 2007 roku Stanisław Barycki otrzymał tytuł WÓJTA ROKU. W 2008 roku gmina Sitkówka-Nowiny poddaje się już po raz czwarty procedurze weryfikacyjnej w ramach konkursu GMINA FAIR PLAY. Rozstrzygnięcie tego ostatniego konkursu nastąpi jesienią.
Piotr Piestrzyński, piestrzynski@venainfo.pl

http://www.nowiny.com.pl/
www.nowiny.com.pl - serwis internetowy gminy Sitkówka-Nowiny
Kocham Świętokrzyskie :* :)

ODPOWIEDZ