Przebudowa ul. Górników Staszicowskich

Działamy!

Moderatorzy: sueno, MeehoweCK, Masmix, CKfan, AR, Geodeta, grzebo, maciej, mp, michal_ck, RZ, Kot, Jarek, Oskar, Petras

Awatar użytkownika
michal_ck
Ranga: Menadżer budowy ;)
Posty: 2682
Rejestracja: 18 stycznia 2007, o 00:20
Lokalizacja: Kielce-Dąbrowa

Post autor: michal_ck » 1 listopada 2011, o 21:34

SKI ws. Pl. Piłsudskiego
Uwagi Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje do projektu „Rewitalizacja miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie historycznego obszaru Stadion-Ogród, budowa połączenia ul. Krakowskiej z ul. Wojska Polskiego” – zieleń publiczna

Stowarzyszenie sprzeciwia się wykarczowaniu następujących drzew w ramach planowanej inwestycji:
Oznaczenie: <gatunek>, <numer w spisie inwentaryzacyjnym>
1. Lipa, 51
2. Klon, 69
3. Jawor, 131
4. Dąb szypułkowy, 137
5. Lipa, 142
6. Klon, 143
7. Lipa, 146
8. Jesion, 148
9. Jawor, 152
10. Lipa, 159
11. Akacja, 171
12. Śliwa, 174
13. Jawor, 175
14. Jawor, 176
15. Akacja, 177
16. Wierzba, 190
17. Jesion, 191
18. Jawor, 195
19. Jesion, 199
20. Klon, 202
21. Jawor, 204
22. Wiąz, 207
23. Akacja, 285

Wymienione drzewa w żaden sposób nie kolidują z planowaną inwestycją, a zostały zakwalifikowane do wykarczowania. Stowarzyszenie dokonało oględzin wszystkich drzew w granicach inwestycji i wytypowało do zachowania wyłącznie te, które są w dobrej kondycji zdrowotnej, co w przeważającej mierze jest zgodne z oceną zdrowotną opracowaną przez „Koncept Plus” na zlecenie MZD Kielce. Stowarzyszenie rozumie, że względy bezpieczeństwa są ważniejsze nade wszystko i akceptuje wykarczowanie wszystkich drzew o złym stanie zdrowotnym.

Niezależnie od powyższego, Stowarzyszenie nie sprzeciwia się karczowaniu krzewów, pod warunkiem dokonania nasadzeń zastępczych przez inwestora w miejscach nie kolidujących z planowanym układem drogowym i pieszym. To samo dotyczy wykarczowanych drzew, o zachowanie których Stowarzyszenie nie wnioskuje, rozumiejąc potrzebę przeprowadzenia inwestycji, których pozostawienie w stopniu znacznym utrudniałoby lub nawet uniemożliwiałoby budowę dróg i infrastruktury towarzyszącej.

Z uwagi na udostępnienie przez Pełnomocnika MZD – „Koncept Plus” niekompletnej mapy z zaznaczonymi drzewami, przeznaczonymi do wykarczowania, Stowarzyszenie wnioskuje także – profilaktycznie – o zachowanie następujących drzew:

1. Klon, 25
2. Klon, 26
3. Wiąz, 27
4. Klon, 39
5. Klon, 53
6. Lipa, 71
7. Klon, 72
8. Klon 73
9. Klon, 82
10. Lipa, 83
11. Akacja, 94
12. Akacja, 95
13. Klon, 97
14. Kasztan, 99
15. Akacja, 107
16. Tuje płożące, 225
17. Świerk, 238
18. Lipa, 260
19. Lipa, 262
20. Lipa, 263
21. Lipa, 265
22. Lipa, 266
23. Lipa, 267
24. Lipa, 268
25. Lipa, 269
26. Lipa, 270
27. Akacja, 271
28. Lipa, 272
29. Klon, 275
30. Klon, 276
31. Klon, 278
32. Klon, 279
33. Klon, 280
34. Klon, 281

Powyższe drzewa – w oparciu o spis inwentaryzacyjny „Koncept Plus” także są w dobrym stanie zdrowotnym, ale z uwagi na niemożność ich zlokalizowania w terenie i na planie inwestycji, także wnioskujemy o ich zachowanie lub wskazanie nam ich lokalizacji w celu oceny zasadności ich wykarczowania.

Na szczególną uwagę w tym miejscu zasługuje dąb szypułkowy <poz. 137.>– planowany do wycięcia – a który jest darem mieszkańców Kielc w 90. rocznicą wkroczenia strzelców marsz. J. Piłsudskiego do Kielc 12.08.1914 r., zasadzony w 2004 r. jako „Dąb Niepodległości”. Stowarzyszenie, reprezentujące głos mieszkańców Kielc sprzeciwia się wycięciu tego drzewa. Dąb powinien zostać wręcz wyeksponowane, np. poprzez odpowiednie podświetlenie czy otoczenie. Drzewo zostało posadzone, z myślą, że będzie symbolem poszanowania historii Kielc i II Rzeczpospolitej Polskiej przez ówczesnych mieszkańców Kielc Nawet nie minęła dekada, a już ma zostać ścięty.

Stowarzyszenie chciałoby uargumentować, jak ogromnie pozytywny wpływ na życie mieszkańców mają drzewa. Oczyszczają atmosferę i glebę, pochłaniają gazy, które są dla nas szkodliwe. Drzewa mogą tłumić hałas o niemal 50 %, nawet pojedyncze drzewo wyraźnie wpływa na redukcję zanieczyszczeń i hałasu.
Drzewa pochłaniając dwutlenek węgla wbudowują go „na stałe” w drewno, czego nie są w stanie dokonać rośliny zielne, których tkanki butwieją i wydzielają dwutlenek węgla jeszcze w tym samym, najdalej następnym roku.

Istotny jest także wizualny aspekt odczuwania hałasu w mieście. Inaczej odbieramy hałas, gdy nie widzimy jego źródła. Dlatego też, jeśli sunący sznur samochodów jest zasłonięty przez rząd krzewów czy drzew, hałas samochodowych silników odczuwamy słabiej.
Rzędy przydrożnych drzew - paradoksalnie, zwiększają bezpieczeństwo podróżujących. Pokazują, lepiej niż wszelkie znaki drogowe, dokąd droga prowadzi, gdzie będzie zakręt. Zimą tworzą ścianę przeciwśnieżną, uniemożliwiając przemieszczanie się zasp. Latem zacieniają jezdnię, obniżając temperaturę, co nie tylko pomaga utrzymać w dobrym stanie asfalt, ale wpływa też na oszczędność energii w klimatyzowanych samochodach, a także w budynkach.
Niedoceniana jest ich rola w tworzeniu krajobrazu. W Polsce drzewa wyznaczające trakt to tradycja. Widok utrwalony kulturowo. Drzewa odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów miejskich.

Drzewa mają właściwości jonizujące - ujemnie (pozytywne działanie jonów ujemnych odczuwamy nad morzem czy spacerując bezpośrednio po burzy; działają one m.in. odprężająco na układ nerwowy, normują ciśnienie krwi, przyspieszają metabolizm). Niedobór jonów ujemnych (wywołany głównie pracą telewizorów, komputerów, spalinami i dymem papierosowym) grozi zwłaszcza mieszkańcom dużych miast i osobom pracującym w zamkniętych pomieszczeniach bez roślin. Do najlepiej działających na człowieka drzew należy brzoza. Zaleca się wręcz, by przytulać się do brzozy. Podobnie działają na nas lipy, których znaczna część przeznaczona jest do wykarczowania, jałowce i sosny.

Naszym celem jest społeczna ochrona zielonej tkanki Kielc, szczególnie w czasie, gdy w mieście realizowane są ogromne inwestycje, dlatego Stowarzyszenie wnioskuje o pozytywne rozpatrzenie podania i poinformowanie pod wskazanym adresem o podjętej decyzji w tej sprawie. Bardzo zależy nam na zachowaniu tych drzew i podejmiemy wszelkie możliwe kroki prewencyjne, żeby je ocalić przed wycięciem.


Z wyrazami szacunku


z up. Zarządu Michał Jamrozik
Koordynator SKI ds. zieleni miejskiej
1. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SKI
2. Koordynator ds. zieleni miejskiej
3. Koordynator ds. zagospodarowania os. Dąbrowa II

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 7 listopada 2011, o 03:59

Skoro już łączymy w tym wątku pl. Piłsudskiego z Górnikami Staszicowskimi, to chciałem się podzielić taką ciekawostką.

W Londynie przymierzają się do przebudowy mostu Blackfriars. TfL (taki ich MZD + ZTM) robi takie same żarty, jak u nas MZD, m.in. dając ludziom 5 dni (w tym weekend) na składanie uwag do projektu. Tu jest chronologiczny opis działań TfL i protestów.

W odpowiedzi jedna z organizacji rowerowych przygotowała własny projekt drogowy, zresztą pięknie wyrenderowany. Porównanie z projektem TfL.

Co to ma wspólnego z nami? Otóż okolice Blackfriars mają bardzo podobny układ do naszego skrzyżowania Ściegiennego z Krakowską. Do tego stopnia, że u nas przy postępowaniu o DŚU też MZD przedstawiał wariant, za którym lobbują rowerzyści w Londynie (skrzyżowanie w formie dwóch skrzyżowań w kształcie litery T) zamiast wymuszonego skrzyżowania czterowlotowego. Zobaczcie ich wizualizacje - czemu u nas by tak nie mogło być?

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 17 lipca 2012, o 00:09

Nie wiem, na ile to się jeszcze liczy jako "akcja", ale miasto dopiero teraz podejmuje kolejne działania w sprawie DŚU dla przebudowy Górników Staszicowskich:
Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Ulica Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników, ścieżki rowerowej”, że pismem z dnia 11 lipca 2012r., znak: OŚ-I.6220.23.2011 wezwano Wnioskodawcę (tj. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik - Pani Magdalena Oćwieja – Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j., 30-732 Kraków, ul. Bocheńska 16a) do złożenia uzupełnień do wniosku.

Jeśli ktoś nie wie: SKI starało się o przystąpienie na prawach strony do tego postępowania, ale wobec uporu miasta zrezygnowaliśmy na etapie WSA (wnieśliśmy skargę, ale nie objęliśmy jej naszym - uwzględnionym - wnioskiem o zwolnienie z opłaty sądowej). Miał to być gest dobrej woli z naszej strony, który chyba nie został przez miasto doceniony.

Ciekawe, czy powyższe wezwanie do uzupełnień wiąże się z tym, że ktoś we WŚiUK zauważył podnoszony w naszych pismach argument, że MZD "zapomniało", że planowane przedsięwzięcie leży w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Kielce-Białogon, czy też znaleźli jeszcze jakieś inne uchybienia...

ODPOWIEDZ