Skarżysko Kamienna

Informacje na temat znaczących inwestycji w województwie świętokrzyskim i nie tylko.

Moderatorzy: Autor, sueno, Daniel, Sirek1

seba_ck
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1231
Rejestracja: 31 sierpnia 2006, o 14:01
Lokalizacja: KIELCE

Post autor: seba_ck » 12 września 2008, o 13:13

Otwarcie nowej hali sportowej

Po kilkudziesięciu latach oczekiwań w Skarżysku - Kamiennej dziś otwarta zostanie nowoczesna hala sportowa. Znajduje się w niej pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Ponadto obiekt wyposażony jest w dwie sale do fitness oraz przyrządy gimnastyczne. Zamontowano także ścianę wspinaczkową.

Trybuny mogą pomieścić 550 osób. Jednak po dostawieniu rozkładanych krzesełek liczba miejsc zwiększyć się może do 700. Budowa trwała 2 lata. Koszt inwestycji to ponad 12 milionów złotych, z czego przeszło 3 miliony pochodziły z Ministerstwa Sportu. Oficjalne otwarcie obiektu rozpocznie się o godzinie 16.30. Imprezy towarzyszące odbywać się będą już od 14.30.

Aktualizacja: 2008-09-12 13:44:09
:arrow: http://www.radio.kielce.pl/page,,Otwarc ... 6b697.html

P.S. Zdjęcie hali znajduje się na powyższym linku. Hala prezentuje się całkiem przyjemnie. :D
Zmieniaj świat na taki, jaki sobie wymarzyłeś.

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 12 września 2008, o 18:00

AKTUALNOŚCI
12 września 2008 - 11:30
Obrazek
Skarżysko - Kamienna > Dziś oficjalne otwarcie hali sportowej
Obrazek
Fragment płyty głównej boiska z widokiem na widownię, zdolną pomieścić 550 widzów. (T. Krąż)

Dziś oficjalne otwarcie pierwszej w 85-cio letniej historii Skarżyska - Kamiennej hali sportowej! Przecięcie symbolicznej wstęgi zaplanowane jest na godzinę 16.30.

Uroczystość tę poprzedzą występy skarżyskiej młodzieży, oraz koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej Skarżyska - Kamiennej. Początek tej części imprezy - godzina 14.30.
Po oficjalnym oddaniu miastu hali, około godziny 17.30., rozpocznie się Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn, w którym zagrają drużyny klubowe ze Szczecina, Kielc, Kozienic i Warszawy. Dziś rozegrane zostaną dwa z sześciu zaplanowanych meczy. Finałowa walka o pierwsze miejsce w turnieju, jutro, to jest w sobotę, 13 września 2008 roku, o godz. 18.

Budowa hali sportowej trwała około półtora roku i kosztowała kasę miasta ponad 12 milionów złotych. Pełnowymiarowe boisko główne, o powierzchni 1250 metrów kwadratowych, przystosowane jest do rozgrywania ligowych meczy w piłkę ręczną, siatkową, koszykówkę, oraz do gry w halową piłkę nożną. Tę samą płytę podzielić można na trzy, oddzielne boiska treningowe, przystosowane go gry w koszykówkę i "halówkę”.

źródło: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ar ... /349768617
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 13 września 2008, o 15:44

Takie stare znalazłem na: http://www.skarzysko24.pl/content/view/844/227/
Fiszka - Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP

13.06.2007.
WYCIĄG Z FISZKI O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Podstawowe Informacje

Tytuł projektu
Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP w Skarżysku-Kamiennej.
Wnioskodawca (Beneficjent)
Gmina Skarżysko-Kamienna

Przewidywany okres realizacji
(podać kwartał i rok)
Rozpoczęcie Zakończenie
I kwartał 2009 II kwartał 2010

Krótki opis projektu

Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt
Projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP w Skarżysku-Kamiennej” realizowany będzie na obszarze stanowiącym wizytówkę miasta i posiadającym szczególne znaczenie społeczne oraz gospodarcze. Miasto Skarżysko-Kamienna podczas swojego krótkiego rozwoju urbanistycznego nie wykształciło typowego centrum. Obecnie jednak podejmowane są prace zmierzające do wykształcenia i zagospodarowania przyszłego Centrum Miasta. Przedmiotowy Projekt jest jednym z etapów zmierzających do zrealizowania tego celu. Aktualnie w rejonie realizacji Projektu występują znaczne utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym. Brakuje czytelnego i zorganizowanego połączenia układu komunikacyjnego Dworca PKP i projektowanego punktu obsługi regionalnej i dalekosiężnej autobusowej komunikacji zbiorowej z pozostałymi częściami miasta. Teren przed Dworcem PKP w Skarżysku-Kamiennej stanowi droga manewrowa, chodniki oraz usytuowany w centralnym miejscu nieczynny zbiornik przeciwpożarowy. Na placu zlokalizowany jest postój TAXI, stanowiska odjazdowe dla PKS i busów oraz miejsca dla parkowania samochodów osobowych pracowników PKP. Nawierzchnia jezdni i parkingów to kostka granitowa i miejscami asfalt. Chodniki posiadają nawierzchnie z asfaltu lanego. Zarówno drogi, jak i chodniki znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Nieuporządkowane parkowanie z brakiem wytyczonych stanowisk do parkowania oraz duże natężenie ruchu, także pieszego stanowi zagrożenie dla użytkowników i powoduje ogólny chaos. Cały plac jest mocno zaniedbany i sprawia bardzo niekorzystne wrażenie, szczególnie na turystach i osobach odwiedzających Miasto. Przedmiotem Projektu jest także teren przylegający do placu przed Dworcem PKP. Jest to teren z przypadkowo ustawionymi budynkami gospodarczymi, garażami i kioskami handlowymi. Na nim przewiduje się wykonanie parkingu. Parking ten będzie pełnił funkcję „Park and Ride”. Projekt przewiduje całkowitą przebudowę placu przed Dworcem PKP. Zlikwidowany zostanie nieczynny zbiornik przeciwpożarowy, przebudowie ulegną istniejące chodniki i parkingi. Uporządkuje to komunikację pieszą i kołową. Dodatkowo poprawie ulegnie estetyka tego najliczniej uczęszczanego miejsca w mieście. Budowa parkingu spełni oczekiwania mieszkańców, ponieważ obecnie w tym ważnym rejonie miasta występuje nieczytelny układ komunikacyjny ze znacznym deficytem miejsc parkingowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Z wyżej opisanego, złego stanu układu komunikacyjnego w rejonie Dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej wynika pilna potrzeba realizacji niniejszego Projektu.
Dzięki przeprowadzeniu przedmiotowej inwestycji stworzony zostanie czytelny i zorganizowany układ komunikacyjny zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji realizacja Projektu będzie czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy tego obszaru. Przeprowadzenie inwestycji wpłynie na poprawę estetyki tej bardzo ważnej części Miasta i podniesie jego atrakcyjność. Teren przed Dworcem PKP zostanie uporządkowany dzięki czemu zmniejszą się uciążliwości pasażerów komunikacji zbiorowej i motoryzacji indywidualnej. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na fakt, iż Skarżysko-Kamienna jest jednym z największych węzłów kolejowych w regionie. Znacznej poprawie ulegnie również bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jest to szczególnie ważne ponieważ na omawianym obszarze występuje duże natężenie ruchu, także pieszego. Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych i autobusów na działce przyległej do placu przed Dworcem PKP o powierzchni ok. 4000 m2 w znacznym stopniu rozwiąże problem niedoboru miejsc parkingowych. Bardzo istotny jest także fakt, iż parking ten będzie pełnił funkcję „Park and Ride”. Podróżni będą mogli na nim pozostawić samochód i dalej podróżować środkami komunikacji zbiorowej.

Przedmiot projektu
Przedmiotem Projektu jest przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP oraz budowa parkingu na działce przyległej do placu. Łączy się to z rozbiórką istniejącej nawierzchni, likwidacją (zasypaniem) zbiornika przeciwpożarowego a także z wyburzeniem budynków gospodarczych, przeniesieniem kiosków handlowych oraz garaży. Budowa nowych dróg, parkingów, chodników wiąże się z przebudową ich odwodnienia, oświetlenia oraz przekładką kolidującego z drogami uzbrojenia inżynieryjnego.
W wyniku realizacji Projektu wybudowane zostanie: 0,3 km drogi o szerokości 3,0 i 5,0 m, 0,3 km chodnika, 90 miejsc postojowych o wymiarach stanowiska 2,3 x 4,5 m oraz 2 przystanki komunikacji zbiorowej o wymiarach stanowiska 3 x 20 m. Nawierzchnia zaprojektowana zostanie z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej. Zakłada się wykorzystanie kostki granitowej z rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni.

Uzasadnienie przyjętych/planowanych rozwiązań technologicznych
Realizacja projektu w przyjętej technologii i zakresie jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Przyjęte rozwiązania techniczne przedmiotowej inwestycji zapewniają możliwość długookresowego funkcjonowania infrastruktury. Ponadto dla wszystkich zaplanowanych typów prac i materiałów określono wymagane sposoby wykonania i parametry według Polskich Norm, które są zgodne z Normami Europejskimi. W realizacji Projektu wykorzystane będą najbardziej efektywne, oszczędne i zaawansowane technologie i metody pracy. Drogi zaprojektowane zostaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U. z 1999 r. Nr 43 poz.430). Wybudowane 0,3 km dróg będą posiadały szerokość 3,0 i 5,0 m. Wymiary stanowisk dla wybudowanych 90 miejsc postojowych będą wynosiły 2,3 x 4,5 m a dla przystanków komunikacji zbiorowej 3 x 20 m.

Uzasadnienie opłacalności ekonomicznej i wykonalności projektu
Realizacja Projektu nie jest przedsięwzięciem nastawionym na osiągnięcie zysków. Jest jednak uzasadniona ekonomicznie z uwagi na szereg korzyści społecznych jakie zostaną osiągnięte poprzez jego realizację. Przede wszystkim zmniejszą się koszty eksploatacji pojazdów, nastąpi upłynnienie ruchu przez co zmniejszy się ilość spalin dostających się do środowiska. Stworzony zostanie wygodny i czytelny układ komunikacyjny. Znacznej poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu. Przedmiotowy projekt jest wykonalny zarówno od strony technicznej jak również prawnej. Nie zidentyfikowano problemów, które mogłyby zagrozić lub w znaczący sposób opóźnić jego realizację. Gmina dysponuje niezbędnym doświadczeniem w realizacji projektów i właściwie rozbudowanymi strukturami organizacyjnymi.

Trwałość projektu
Wnioskodawcą (beneficjentem) jest Gmina Skarżysko-Kamienna. Gmina posiada wystarczające środki i doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą komunalną. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem produktów Projektu pokrywać będzie Gmina Skarżysko-Kamienna. W związku z powyższym trwałość Projektu w zakresie osiągnięcia zakładanych założeń należy uznać za znaczącą. W wyniku przeprowadzonej analizy nie zidentyfikowano problemów, które mogłyby zagrozić lub w znaczący sposób opóźnić realizację przedmiotowego Projektu. Ponadto Gmina Skarżysko-Kamienna zobowiązuje do utrzymania celów projektu w okresie 5 lat od daty dokonania końcowej płatności na rzecz Beneficjenta.

Powiązanie projektu z innymi projektami
Przedmiotowa inwestycja jest powiązana z planowanymi do realizacji inwestycjami: odnowienia elewacji budynku Dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej - jest to inwestycja PKP S.A. oraz odnowienia elewacji budynku Urzędu Pocztowego – jest to inwestycja Poczty Polskiej. Projekt jest też komplementarny z szeregiem inwestycji drogowych, które są planowane do realizacji w ramach RPO WŚ w bieżącym okresie programowania. Są to: budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – Etap I i Etap II oraz, budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej.

Zakładana wartość całkowita i dofinansowania/Źródła finansowania projektu (PLN)

Zakładana wartość całkowita 6 000 000 100%
Zakładany/a wartość/procent dofinansowania 4 500 000 75%
Zakładany/a wartość/procent wkładu własnego 1 500 000 25%
Inne źródła finansowania (podać jakie) - -

Wartości podano w kwotach brutto, ponieważ VAT jest kosztem kwalifikowanym.
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 18 września 2008, o 22:54

AKTUALNOŚCI
Obrazek
18 września 2008 - 20:15
Skarżysko > Rozbudują Muzeum Orła Białego

Budynek z magazynami i pracownią konserwacji stanie do końca grudnia tego roku przy Muzeum Orła Białego w Skarżysku. Jeśli uda się pozyskać fundusze na jego wykończenie, muzeum zajmie się gruntownym odrestaurowywaniem eksponatów.
Pieniądze na sfinansowanie inwestycji budowy zaplecza techniczno-magazynowego pochodzą między innymi od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, choć większą część wyłożyło miasto. – Wykonawca zostanie wyłoniony 23 września. Uzyskane środki pozwolą na doprowadzenie budynku do stanu surowego – mówi Artur Buńko, dyrektor Muzeum Orła Białego w Skarżysku.

Wykończenie budynku oraz przebudowa dwu pozostałych, bo i takie ambitne plany ma dyrektor Buńko, uzależnione jest od tego, czy uda się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Gdyby projekt przeszedł, muzeum miałoby wreszcie porządną bazę i mogłoby się zająć remontowaniem niszczejących eksponatów. – Dotychczas robiliśmy wszelkie remonty pod chmurką. W pracowni konserwacji moglibyśmy porozkręcać eksponaty, wyremontować części i złożyć je, a kto wie, może nawet uruchomić sprzęty – mówi Artur Buńko.

Pierwszym pojazdem, który opuści warsztat, jeśli plany dyrektora uda się urzeczywistnić, będzie aktualnie remontowany BTR 40, czyli radziecki bojowy transporter rozpoznawczy. Drugi w kolejce do remontu jest Mazur D350, polski ciągnik artyleryjski z lat pięćdziesiątych. Oba, jak zapowiada dyrektor Buńko, będą całkowicie sprawne i na chodzie. Czekamy na to!

źródło: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ar ... /674498521
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 18 września 2008, o 23:02

AKTUALNOŚCI
Obrazek
18 września 2008 - 12:57
Skarżysko > Znamy szczegóły koncepcji budowy centrum miasta. Niedługo ruszy sprzedaż gruntów

Wiemy już, jak będzie wyglądać w przyszłości nowe centrum Skarżyska w obrębie ulic Sokola-Niepodległości-Sporna-Żeromskiego.

Na terenie stadionu Sokoła stanie okazały ratusz, centralny plac miasta oraz centra usługowo-handlowe. Bazar na „Manhattanie” zastąpią nowoczesne galerie handlowe. Sprzed dworca zniknie basen, pojawią się natomiast miejsca dla aut i stanowiska autobusowe.

- Skarżysko nie ma centrum. Do tej pory było zlepkiem dzielnic. Chcemy to zmienić – deklaruje Roman Wojcieszek, prezydent Skarżyska. Budowa nowego centrum ma skleić miasto od strony urbanistycznej i jednocześnie przyczynić się do rozwoju gospodarczego stolicy powiatu poprzez budowę galerii handlowej, która da nowe miejsca pracy.

Czytaj więcej w jutrzejszym „Echu Skarżyska”.

źródło: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ar ... /330379306
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 18 września 2008, o 23:03

AKTUALNOŚCI
Obrazek
18 września 2008 - 11:45
Skarżysko> Miasto i powiat wspólnie wyremontowały ulicę Konarskiego

Połączonymi siłami finansowymi Urzędu Miasta Skarżyska oraz Starostwa Powiatowego w Skarżysku udało się wykonać kapitalny remont ulicy Konarskiego na odcinku od Norwida do krajowej „siódemki”.

Po starym i mocno wyeksploatowanym asfalcie, po krzywych chodnikach i prowizorycznych zatoczkach parkingowych, które zamieniały się w bagno, gdy tylko spadł deszcz, nie ma już śladu. Kierowcy jeżdżą teraz po równiutkim dywaniku, a samochody stawiają na wybrukowanych wyznaczonych miejscach. Zadowoleni są też piesi. – Wreszcie zbudowano nam chodnik. Po tylu latach! Lepiej później niż wcale. Teraz jest naprawdę ładnie – twierdzi jeden z przechodniów.
Artur Berus, członek zarządu powiatu skarżyskiego zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. – Dzięki remontowi ulicy Konarskiego zmniejszyło się natężenie ruchu na Piłsudskiego – mówi.

Na realizację inwestycji oba samorządy „zrzuciły” się po 430 tysięcy złotych. Odbiór odbędzie się we wtorek. – Cieszę się, że współpraca na płaszczyźnie dróg nam się układa – zaznacza Artur Berus.

źródło: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ar ... /870603282
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

Awatar użytkownika
Wizard
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1035
Rejestracja: 16 stycznia 2007, o 22:49
Lokalizacja: Kielce
Kontakt:

Post autor: Wizard » 19 września 2008, o 08:42

Skarżysko > Rozbudują Muzeum Orła Białego :D
Budynek z magazynami i pracownią konserwacji stanie do końca grudnia tego roku przy Muzeum Orła Białego w Skarżysku. Jeśli uda się pozyskać fundusze na jego wykończenie, muzeum zajmie się gruntownym odrestaurowywaniem eksponatów.
Pieniądze na sfinansowanie inwestycji budowy zaplecza techniczno-magazynowego pochodzą między innymi od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, choć większą część wyłożyło miasto. – Wykonawca zostanie wyłoniony 23 września. Uzyskane środki pozwolą na doprowadzenie budynku do stanu surowego – mówi Artur Buńko, dyrektor Muzeum Orła Białego w Skarżysku.

Wykończenie budynku oraz przebudowa dwu pozostałych, bo i takie ambitne plany ma dyrektor Buńko, uzależnione jest od tego, czy uda się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Gdyby projekt przeszedł, muzeum miałoby wreszcie porządną bazę i mogłoby się zająć remontowaniem niszczejących eksponatów. – Dotychczas robiliśmy wszelkie remonty pod chmurką. W pracowni konserwacji moglibyśmy porozkręcać eksponaty, wyremontować części i złożyć je, a kto wie, może nawet uruchomić sprzęty – mówi Artur Buńko.

Pierwszym pojazdem, który opuści warsztat, jeśli plany dyrektora uda się urzeczywistnić, będzie aktualnie remontowany BTR 40, czyli radziecki bojowy transporter rozpoznawczy. Drugi w kolejce do remontu jest Mazur D350, polski ciągnik artyleryjski z lat pięćdziesiątych. Oba, jak zapowiada dyrektor Buńko, będą całkowicie sprawne i na chodzie. Czekamy na to!

Źródło Echo dnia
Every dream has a price

Awatar użytkownika
kamilkw
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1458
Rejestracja: 25 czerwca 2007, o 09:48
Lokalizacja: Morawica/Kielce

Post autor: kamilkw » 19 września 2008, o 09:25

Spójrz 2 posty wyżej :)
pletwa

Awatar użytkownika
gaki majster
Ranga: Kierownik budowy ;)
Posty: 558
Rejestracja: 12 września 2007, o 20:36
Lokalizacja: teraz:Zamość/Kielce
Kontakt:

Post autor: gaki majster » 20 września 2008, o 00:11

Nowe centrum dla Skarżyska, to dobra wiadomość, szczególnie dlatego, że leży ono w orbicie metropolitalnej Kielc 8) Te dwa miasta, są jak Ziemia i Księżyc 8)
Kielce Kielce Kielce to jest to...

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 5 października 2008, o 22:15

Obrazek
Skarżysko doczeka się hospicjum?
Angelina Kosiek, Piotr Burda
2008-10-05, ostatnia aktualizacja 2008-10-05 18:24

Ruszyły starania o utworzenie stacjonarnego hospicjum w Skarżysku. Opiekę w nim mogliby znaleźć mieszkańcy miasta i okolic.
To inicjatywa NZOZ-u Hospicjum Domowe Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku. Wolontariusze tej organizacji już teraz pomagają w opiece nad przewlekle chorymi, ale w ich domach. Ich podopieczni powinni być jednak umieszczeni w całodobowych ośrodkach. - Teraz cały ciężar opieki ponosi rodzina. Kiedy powstanie stacjonarne hospicjum, moglibyśmy przejąć całodobową opiekę - tłumaczy Antoni Urban, kierownik domowego hospicjum.

Placówka miałaby powstać w budynku dawnej przychodni przy ul. Warszawskiej w Skarżysku. Budynek wymaga jednak generalnego remontu. Ma kilkadziesiąt lat, kilka lat temu zlikwidowano działającą w nim przychodnię, a później aptekę. - Musielibyśmy wymienić okna, instalacje, naprawić dach, zmodernizować ogrzewanie - wylicza Urban. Na te cele hospicjum chciałoby pozyskać środki od sponsorów. O pieniądze na działalność medyczną mniej się martwi. - Pod względem opieki hospicyjnej jesteśmy białą plamą. Liczymy, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie chciał podpisać z nami kontrakt - mówi Urban.

W placówce miejsce mogłoby znaleźć 10-15 chorych. NZOZ złożył już wniosek do urzędu miasta o przekazanie budynku. Kiedy mogą tam znaleźć opiekę pierwsi chorzy? - Trudno na razie mówić o terminach, ale być może za rok uda nam się uruchomić stacjonarne hospicjum - podkreśla Urban.

Pomysł będzie wspierać miasto. - Skarżysko jest miastem, w którym szybko przybywa starszych ludzi. Nie ma wątpliwości, że takie hospicjum jest nam potrzebne - mówi Grzegorz Małkus, wiceprezydent Skarżyska. Na najbliższej sesji rady miasta, 30 października, prezydent wystąpi do radnych o przekazanie dla hospicjum budynku przy ul. Warszawskiej. - Chcemy oddać go w bezpłatne użyczenie na dłuższy okres - informuje Małkus. Mając już obiekt, skarżyskie hospicjum będzie się mogło ubiegać o środki finansowe potrzebne do jego wyposażenia.

Brak hospicjów stacjonarnych to bolączka naszego województwa. Mamy tylko kilka hospicjów domowych, tzn. takich, których wolontariusze odwiedzają pacjentów w domu lub w szpitalu. Trwają starania o uruchomienie stacjonarnego hospicjum w Ostrowcu. Ma powstać na bazie Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II, prowadzonego przez oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Michała Archanioła. Planowane jest też stworzenie hospicjum przy sanktuarium maryjnym w Kałkowie-Godowie.

Źródło: http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255, ... cjum_.html
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

Ziarek
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1653
Rejestracja: 20 lutego 2008, o 20:16
Lokalizacja: Kielce

Post autor: Ziarek » 5 października 2008, o 23:16

W końcu Skarżysko będzie miało swoje centrum i będą drogowskazy kierunkowe
coś w tym stylu:
<- Warszawa
-> Mirzec
/\ centrum

I nie będzie paskudnej fontanny przy dw. PKP i ładne st dla autobusów i taxi

Ratusz też będzie z prawdziwego zdarzenia i Manhattan przeistoczy się w centrum handlowe :D

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 14 października 2008, o 19:46

Obrazek
Skarżysko w konkursie "Grunt na Medal 2008"

13.10.2008.
Dobiegły końca audyty działek inwestycyjnych z naszego województwa, które przeszły do drugiego etapu konkursu „Grunt na Medal” 2008. Wśród gmin mogących pochwalić się najatrakcyjniejszymi działkami obok Morawicy, Połańca i Łagowa znalazło się Skarżysko.

W piątek komisja składająca się z pracowników Centrum Obsługi Inwestora w Departamencie Polityki Regionalnej oraz przedstawiciela Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) przeprowadziła audyt działek zgłoszonych przez Skarżysko, a położonych u zbiegu ulic Rejowskiej i Szydłowieckiej.

Uroczysta konferencja wieńcząca tegoroczną edycję odbędzie się 7 listopada br. w Warszawie w hotelu „Hyatt Regency” przy ul. Belwederskiej 26. Podczas konferencji nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród laureatom - przedstawicielom 16 gmin (po 1 gminie z każdego województwa).

Konkurs ma być w założeniu zachętą dla gmin, aby podejmowały coraz więcej profesjonalnych działań, aby wypromować swój region i zdobyć inwestora.Wyróżnione działki mają niepowtarzalną szansę znaleźć swojego inwestora, jako tereny rekomendowane przez PAIiIZ firmom zagranicznym w pierwszej kolejności .

Każda Gmina - Laureat otrzymuje z rąk przedstawiciela Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych pamiątkowy certyfikat, specjalnie na tę okoliczność bity medal oraz ogromny, kolorowy banner. Gminy, które zgłosiły najlepsze działki mogą również przez cały kolejny rok używać loga „Grunt na medal” 2008 we wszystkich swoich materiałach promocyjnych.

KW

źródło: http://www.skarzysko24.pl/content/view/3584/248/
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 14 października 2008, o 19:51

Obrazek
Działania starostwa na rzecz informatyzacji

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej przystąpiło do procesu tworzenia studium wykonalności i dokumentacji na realizację projektu dotyczącego informatyzacji pracy urzędu oraz obsługi interesantów drogą elektroniczną. Projekt obejmie instytucje w województwie świętokrzyskim.

Projekt ten może zostać zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”, z którego planuje się dofinansować duże instytucje takie jak np. starostwa kwotą w granicach 400 - 500 tys. zł. przy czym 15% stanowić będzie udział własny jednostki przystępującej do projektu.

Działania te wykonywane są w porozumieniu z Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim oraz konsorcjum złożonego z firm EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. oraz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji Transferu Technologii Sp. z o.o. (ŚCITT). „Dzięki podjętej współpracy mamy szansę uzyskać środki na pełną informatyzację urzędu oraz wprowadzić jeden z najnowocześniejszych systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów, który usprawni obsługę interesantów drogą elektroniczną, a tym samym spełnić wymogi stawiane przed e-administracją” – wyjaśnia Sekretarz Powiatu Małgorzata Łakomiec. Planowany termin realizacji projektu w roku 2009.

źródło: http://www.skarzysko24.pl/content/view/3570/109/
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 14 października 2008, o 19:55

Obrazek
Partnerskie inicjatywy na rzecz rozwoju powiatu skarżyskiego

Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski objął patronatem honorowym konferencję pn. „Partnerskie inicjatywy na rzecz rozwoju powiatu skarżyskiego", której celem będzie przedstawienie potrzeby rozwijania dialogu społecznego i włączania partnerów społecznych do działań na rynku pracy, a także możliwości wdrażania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywiania gospodarczego powiatu.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek szkoleniowych i przedsiębiorców. Dwudniowa dyskusja o rozwoju i przyszłości naszego powiatu odbędzie się w dniach 22 i 23 października 2008 w hotelu „Promień”.

W ramach spotkania przeprowadzone zostaną także warsztaty, które umożliwią zaproszonym gościom zapoznanie się z zasadami dokonywania analizy lokalnych czynników gospodarczych będących punktem wyjścia do wypracowania wspólnych przedsięwzięć.
Program konferencji „Partnerskie inicjatywy na rzecz rozwoju powiatu skarżyskiego"
Termin: 22-23 październik 2008 r.
Czas trwania konferencji: 2 dni w godz. 9.00-18.00
Miejsce konferencji: Skarżysko-Kamienna, Hotel „Promień", ul. Legionów 105

I. Dzień pierwszy
1. Program Partnerstwa Lokalnego w Polsce i dobre praktyki wdrażania Partnerstwa Lokalnego. Efekty wdrażania Warsztatów LOG - wspólne projekty gospodarcze; przedsiębiorców, samorządu, infrastruktury i mieszkańców tworzące nowe miejsca pracy dla społeczności lokalnej.

2. Wprowadzenie do analizy czynnikowej składników gospodarczych.
• Klimat rozwoju gospodarczego gminy i powiatu.
• Beczka - schemat rozwoju gospodarczego gminy, powiatu.

3. Sesja panelowa - Analiza czynnikowa składników gospodarczych w powiecie.
• Dostęp do kapitału.
• Środowisko gospodarcze.
• Infrastruktura.
• Kapitał ludzki.
• Jakość życia mieszkańców.

4. Sesja panelowa - Analiza Czterech Zasad Ożywienia Gospodarczego. Wprowadzenie do Czterech Zasad Ożywienia Gospodarczego.
• Uszczelnienie lokalnych przecieków.
• Wsparcie istniejących firm w powiecie.
• Zachęcanie mieszkańców do tworzenia nowych firm.
• Rekrutowanie z zewnątrz nowych firm o profilu uzupełniającym ofertę lokalną.

5. Sesja panelowa - tworzenie propozycji projektów gospodarczych. Diagnoza warunków gospodarczych powiatu.
• Wypracowanie wizji powiatu.
• Tworzenie propozycji projektów gospodarczych .
• Analiza każdej propozycji projektu gospodarczego wg Czterech Zasad Ożywienia Gospodarczego.

II. Dzień drugi
1. Sesja panelowa: Opracowanie projektów gospodarczych mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój ekonomiczny powiatu.
• Przygotowanie wspólnej wizji powiatu przez wszystkich uczestników.
• Opracowanie wspólnie kilku projektów gospodarczych.

2. Sesja plenarna: Ocena projektów przez uczestników i wybór najlepszego projektu do realizacji. Wybór Zespołu Wdrożeniowego.

3. Sesja panelowa: Realizacja w powiecie cyklu Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego. Diagnoza szans i barier przy organizacji Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego.
• Kreowanie pozytywnego wizerunku i klimatu dla Warsztatów LOG w gminie i powiecie, czyli promocja i lobbing Warsztatów LOG w społeczności lokalnej.
• Komunikacja przy organizacji Warsztatów LOG.
• Działania Zespołu Strategicznego przed realizacją Warsztatów LOG w gminie i powiecie.
• Prezentacja podręcznika „Partnerstwo Lokalne - Poradnik Specjalisty Partnerstwa Lokalnego - Koordynatora wdrażania Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w gminie, powiecie".

Warsztaty Ożywienia poprowadzi Jadwiga Olszowska-Urban z Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Lokalnego z siedzibą w Krakowie.

Inicjatorami konferencji są Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej - Roman Białek oraz Prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości, Oddział w Skarżysku-Kam. Michał Zatorski.

źródło: http://www.skarzysko24.pl/content/view/3569/109/
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 15 października 2008, o 19:03

Obrazek
Popłyną pieniądze z UE
15.10.2008.

Skarżysko otrzymało zielone światło od Urzędu Marszałkowskiego na drodze uruchomienia dofinansowaniia budowy dróg w ramach złożonych w maju dwóch projektów: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna” i "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place” w ramach osi priorytetowej 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, działanie – 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”.

Aktualnie trwa uzupełnianie dokumentacji, a w ciągu miesiąca zostaną podpisane umowy na dofinansowanie. Szacowany poziom dofinansowania to w sumie ok. 8 mln PLN.

Co do budowy?

Projekt budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna (8 725 423 PLN). Inwestycja obejmie wykonanie nawierzchni (jezdnia, chodniki) ulicy Wschodniej na długości 417,3 m. na odcinku od ul. Pięknej do lasu wraz z odwodnieniem, nawierzchni (jezdnia, chodniki) ulicy Bobowskich na całej długości tj. 1030,75 m. na odcinku od ulicy Żurawiej do rzeki Oleśnicy wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem oraz dodatkowym dojazdem do posesji dł. 32,18 m, a także oczyszczalni wód deszczowych dla części osiedla o powierzchni 24,5 ha w tym ul. Bobowskich i Wschodniej.

ObrazekObrazek

Projekt budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place (7 908 263 PLN .Inwestycja obejmuje wykonanie, ulicy Stokowej (jezdnia, chodniki, zieleń, progi zwalniające, 3 skrzyżowania) na długości 372,2 m. wraz z odwodnieniem, ulicy Wyspiańskiego na długości 735,22 m. (jezdnia, chodniki, zieleń, progi zwalniające, 7 skrzyżowań) wraz z odwodnieniem, a także ulicy Sienkiewicza na długości 500,21 m. (jezdnia, chodniki, zieleń, progi zwalniające, 2 skrzyżowania) wraz z odwodnieniem.

ObrazekObrazek

Kiedy?

Urząd Miasta dysponuje gotową dokumentacją techniczną inwestycji, dzięki temu po podpisaniu umów będzie można bez zwłoki przystąpić do ogłoszenia przetargów. Realizacja inwestycji według projektów przewidziana jest na lata 2009-2010.

KW

źródło: http://www.skarzysko24.pl/content/view/3603/248/
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

ODPOWIEDZ