Zabytkowa Aleja Drzew - ul. św. St. Kostki

Działamy!

Moderatorzy: sueno, MeehoweCK, Masmix, CKfan, AR, Geodeta, grzebo, maciej, mp, michal_ck, RZ, Kot, Jarek, Oskar, Petras

Awatar użytkownika
michal_ck
Ranga: Menadżer budowy ;)
Posty: 2682
Rejestracja: 18 stycznia 2007, o 00:20
Lokalizacja: Kielce-Dąbrowa

Zabytkowa Aleja Drzew - ul. św. St. Kostki

Post autor: michal_ck » 2 kwietnia 2012, o 21:01

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia rozpoczynam procedurę zmierzającą do ustanowienia zabytkowej alei drzew ulicy św. St. Kostki w Kielcach.

Wklejam tekst, który w powstał w oparciu o inicjatywę mieszkańców Zagnańska, którzy także zmagali się z podobnym problemem. Tekst docelowo pojawi się jako internetowa petycja, pod którą każdy będzie mógł się podpisać:

TEKST MA CHARAKTER ROBOCZY

Pani Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

WNIOSEK O USTANOWIENIE ZABYTKOWEJ ALEI DRZEW W KIELCACH UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Wnosimy o ustanowienie pomnika przyrody ożywionej w postaci ZABYTKOWEJ ALEI DRZEW przy ulicy św. Stanisława Kostki w Kielcach. Obustronna aleja długości około 225 m, na odcinku od bloku „3a” do „15 a” (ogrodzenia szkoły). W skład kompleksu wchodzi około ………… drzew, których wiek a także wartość historyczna i krajobrazowa dają podstawę do uznania ich zabytkami przyrody.

Ukształtowane przez człowieka aleje przydrożne, wpisujące się wraz z drogą w pejzaż, są cennym dziedzictwem historycznym, posiadającym jednocześnie wysokie walory przyrodnicze. Dlatego mogą być one chronione, jako element przyrody i krajobrazu naturalnego, bądź jako element krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

Na tym terenie miasto planuję przebudowę drogi, w ramach inwestycji pt.: "................................................"co wiąże się z wycięciem wszystkich drzew rosnących przy ulicy. Korzystając z możliwości, które daje ustawa o ochronie przyrody pragniemy przekonać Panią o konieczności ustanowienia pomnikiem przyrody kompleksu drzew, których znaczenie może być istotne dla atrakcyjności miasta i regionu.
Naszym zdaniem poszerzanie jezdni drogi o blisko zerowym natężeniu ruchu kołowego, która na dodatek jest drogą ślepą, prowadzącą jedynie do budynku Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Św. Stanisława Kostki, jest bezzasadne. Dlatego zagrożenie dewastacją krajobrazu poprzez zlikwidowanie tej przepięknej alei spotkała się z naszym niezadowoleniem, a w konsekwencji sprzeciwem.
Aleja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej szkoły katolickiej – wyznacza do niej drogę, co dodatkowo przemawia za ustanowieniem zabytkowej alei drzew. Wszak nie można rozpatrywać naszego wniosku w oderwaniu od historycznego aspektu drzew i ich otoczenia. Budowę wspomnianej szkoły rozpoczęto w 1924 roku według projektu inż. Wacława Nowakowskiego.

Aleja, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, może zostać uznana za pomnik przyrody ożywionej, ponieważ "pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych (...). Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, „organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody”, dlatego występujemy do Pani o ustanowienie takiej ochrony.

Decyzja środowiskowa wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach .............................................................................
Co jest w decyzji środowiskowej?


Miasto argumentuje swoją decyzję przemawiającą za przebudową drogi tym, że w czasie wzmożonego ruchu, a więc w momencie, gdy niektórzy rodzice przywożą swoje dzieci do szkoły, a następnie je z powrotem odwożą do domu, na drodze jest niebezpiecznie, co w naszym przekonaniu jest istnym kuriozum. Co tu jeszcze dodać?

Liczymy na wrażliwość Pani Wojewody, na tematy dotyczące problemów społecznych- w tym przypadku na świadomość kulturową i ekologiczną regionu. Największa wartość jaką posiada nasz region, a w szczególności miasto Kielce, to walory przyrodnicze i historyczne.


Do wiadomości:

- media lokalne
Kogo powiadomić?
Potrzebuję także:
- zdjęć drzew i szkoły, najlepiej jesienią
-jakie są gatunki drzew i ile ich jest
1. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SKI
2. Koordynator ds. zieleni miejskiej
3. Koordynator ds. zagospodarowania os. Dąbrowa II

Awatar użytkownika
michal_ck
Ranga: Menadżer budowy ;)
Posty: 2682
Rejestracja: 18 stycznia 2007, o 00:20
Lokalizacja: Kielce-Dąbrowa

Post autor: michal_ck » 28 sierpnia 2012, o 11:06

OK, pora zadziałać w tej sprawie. Będę chciał się wybrać zrobić kilka fotek i pomiarów tych drzew, ktoś chętny do pomocy?
1. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SKI
2. Koordynator ds. zieleni miejskiej
3. Koordynator ds. zagospodarowania os. Dąbrowa II

Awatar użytkownika
Nowak
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1647
Rejestracja: 29 maja 2006, o 20:09
Lokalizacja: Kraków / Kielce

Post autor: Nowak » 28 sierpnia 2012, o 16:49

Jeśli Ci odpowiada, znajdę i prześlę Ci moją fotorelację z poprzedniego lata.

Awatar użytkownika
michal_ck
Ranga: Menadżer budowy ;)
Posty: 2682
Rejestracja: 18 stycznia 2007, o 00:20
Lokalizacja: Kielce-Dąbrowa

Post autor: michal_ck » 29 sierpnia 2012, o 09:05

Chętnie, wyślę Ci maila na priv.
1. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SKI
2. Koordynator ds. zieleni miejskiej
3. Koordynator ds. zagospodarowania os. Dąbrowa II

Awatar użytkownika
michal_ck
Ranga: Menadżer budowy ;)
Posty: 2682
Rejestracja: 18 stycznia 2007, o 00:20
Lokalizacja: Kielce-Dąbrowa

Post autor: michal_ck » 23 grudnia 2012, o 20:44

Do akceptacji, uwagi do 28 grudnia br.
Rada Miasta KielcWNIOSEK O USTANOWIENIE ZABYTKOWEJ ALEI DRZEW

Działając w interesie społecznym, w ramach swoich celów statutowych oraz przepisów prawa: na podstawie art. 1. ust. 3. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach, art. 221 § 3, art. 241, 237 § 1 w zw. z art. 244 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., „Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje” wnioskuje o ustanowienie pomnika przyrody ożywionej - zabytkowej alei drzew w Kielcach wzdłuż ul. św. Stanisława Kostki (obustronna aleja o długości ok. 225 m, na odcinku od budynku wielorodzinnego „3a” do „15 a” - do ogrodzenia szkoły), w zw. z. art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Aleję tworzą dwa rzędy 32 drzew, których wiek a także wartość historyczna i krajobrazowa dają podstawę do uznania ich zabytkami przyrody ożywionej.
Aleja drzew, zgodnie z art. 40 ust. 1 przytoczonej ustawy, może zostać uznana za pomnik przyrody ożywionej, ponieważ "pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych (...).”
Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, „organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody”, dlatego występujemy do Państwa z wnioskiem o ustanowienie takiej ochrony.

Ukształtowane przez człowieka aleje przydrożne, wpisujące się wraz z drogą w pejzaż, są cennym dziedzictwem historycznym, posiadającym jednocześnie wysokie walory przyrodnicze. Dlatego mogą być one chronione, jako element przyrody i krajobrazu naturalnego, bądź jako element krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Aleja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej szkoły katolickiej – wyznacza do niej drogę, co dodatkowo przemawia za ustanowieniem zabytkowej alei drzew. Wszak nie można rozpatrywać naszego wniosku w oderwaniu od historycznego aspektu drzew i ich otoczenia. Budowę wspomnianej szkoły rozpoczęto w 1924 roku według projektu inż. Wacława Nowakowskiego.

Na tym terenie miasto planuje przebudowę drogi, co wiązałoby się z wycięciem wszystkich drzew rosnących przy ulicy. Korzystając z możliwości, które daje ustawa o ochronie przyrody, a także art. 74. ust. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, zgodnie z którym władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, prosimy o podjęcie koniecznych działań, zmierzających do ustanowienia pomnikiem przyrody kompleksu drzew, których znaczenie może być istotne dla atrakcyjności miasta i regionu.

Naszym zdaniem poszerzanie jezdni drogi o blisko zerowym natężeniu ruchu kołowego, która na dodatek jest drogą ślepą, prowadzącą jedynie do budynku Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Św. Stanisława Kostki, jest bezzasadne. Jedyne akceptowalne rozwiązanie to przełożenie chodników bliżej budynków wielorodzinnych, bez ingerencji w istniejący drzewostan. Dlatego zagrożenie dewastacją krajobrazu poprzez zlikwidowanie tej przepięknej alei spotkała się z naszym niezadowoleniem, a w konsekwencji obywatelskim sprzeciwem.
Stowarzyszenie proponuje także, żeby rozpocząć rozmowy z dyrekcją szkoły w sprawie otwarcia dodatkowego wejścia pieszego od strony ul. Mazurskiej, poprzez działkę nr 711 (własność: Skarb Państwa, we władaniu innych podmiotów), co niewątpliwie odciąży z ruchu ulicznego ul. św. St. Kostki.
Liczymy na wrażliwość Radnych, na tematy dotyczące problemów społecznych- w tym przypadku na świadomość kulturową i ekologiczną. Największą wartość jaką posiada nasze miasto, to walory przyrodnicze i historyczne. Nie wolno nam tego zniszczyć, ponieważ nasze dzieci i wnuki nigdy nam tego nie wybaczą.
Celem Stowarzyszenia jest społeczna ochrona zielonej tkanki Kielc, szczególnie w czasie, gdy w mieście realizowane są ogromne inwestycje.

Stowarzyszenie wnioskuje o pozytywne rozpatrzenie wnioski i poinformowanie pod wskazanym adresem o podjętej decyzji w tej sprawie. Bardzo zależy nam na zachowaniu drzew objętych wnioskiem, zatem w imieniu mieszkańców Kielc prosimy o podjęcie wszelkich możliwych kroków koniecznych dla osiągnięcia tego celu.

Mapa z zaznaczonymi lokalizacjami drzew oraz dokumentacja fotograficzna.


Z wyrazami szacunku


z up. Zarządu
Michał Jamrozik
Koordynator SKI ds. zieleni miejskiej


Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Kielc, Dyrektor Wydz. Środowiska i Usług Komunalnych, robert.urbanski@um.kielce.pl
2. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, sekretariat@mzd.kielce.pl, rzecznik@mzd.kielce.pl
3. Redakcja „Gazeta Wyborcza”, redakcja@kielce.agora.pl
4. Redakcja Echo Dnia, online@echodnia.eu
5. Radio Kielce, marek.orkisz@radio.kielce.pl
1. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SKI
2. Koordynator ds. zieleni miejskiej
3. Koordynator ds. zagospodarowania os. Dąbrowa II

ODPOWIEDZ