Budowa pętli autobusowych na Bukówce i przy Sikorskiego

Działamy!

Moderatorzy: sueno, MeehoweCK, Masmix, CKfan, AR, Geodeta, grzebo, maciej, mp, michal_ck, RZ, Kot, Jarek, Oskar, Petras

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 1 kwietnia 2012, o 22:06

Będą budować pętlę na Sikorskiego:
UM Kielce pisze:Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
przebudowie pętli autobusowej przy ul.Sikorskiego, na działkach nr ewid. 842, 835 obręb 0007 w Kielcach.
Może ktoś do nich wysłać (zwykłym mailem) wniosek o udostępnienie planu tego cuda? Ja właśnie czekam na odpowiedź na mój wniosek o poprawione plany Grunwaldzkiej, a nie chcę składać kolejnych wniosków równolegle, żeby MZD nie przeciążać.

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 5 kwietnia 2012, o 01:59

Drugi post pod rząd, bo to osobna myśl:
Będą budować pętlę na Bukówce:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o DŚU.
WŚUK UM Kielce pisze: Kielce, dnia 4 kwietnia 2012 r.

ŚUK-I.6220.11.2012

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania i przedłużeniu terminu załatwienia sprawyNa podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego” – Zadanie 1 – „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego na Bukówce w Kielcach wraz z budową parkingu przesiadkowego” zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1910/3, 1910/6, 1910/7 – obręb 0024, 1031/2 – obręb 0032 wraz z przebudową przyłączy infrastruktury sieciowej zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1910/3, 1910/4, 1910/5 – obręb 0024 i 1031/1, 1111/41 – obręb – 0032.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7 w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pani Ewa Białek – Drogowa Pracownia Projektowa, z siedzibą w Kielcach przy ul. Złotej 23.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymieniona jest w §3 ust. 1 pkt 56 lit „a” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam o konieczności przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Powyższe wynika z: dużego stopnia skomplikowania sprawy, konieczności analizy obszernej dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia, wstępnie stwierdzonej konieczności dokonania wyjaśnień i uzupełnień do wniosku, a także znacznego nagromadzenia postępowań z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonych jednocześnie przez tut. organ. Załatwienie sprawy nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, po wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku, otrzymaniu uzupełnień, uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współdziałających oraz zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Środowiska i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pok. 303 (tel. (41) 3676684), w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data podania do publicznej wiadomości: 04 kwietnia 2012r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mrg inż. Robert Urbański
DYREKTOR WYDZIAŁU
Sądzę, że SKI powinno przystąpić do tego postępowania, choćby po to, żeby zobaczyć na ile uwzględniono nasze uwagi.

Awatar użytkownika
Autor
Site Admin
Posty: 11653
Rejestracja: 21 września 2005, o 14:05
Lokalizacja: Bilbało!
Kontakt:

Post autor: Autor » 5 kwietnia 2012, o 07:42

Zdecydowanie tak.

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 27 maja 2012, o 00:38

Jeśli myśleliście, że wycięcie 200 drzew to niska cena za paręset metrów dwupasmowej Alei Tysiąclecia, to co powiecie na to:
187 drzew do wycięcia w celu budowy parkingu P&R na Bukówce (na 50 pojazdów) połączonego z pętlą manewrową.

Uzyskałem z WŚUK dokumentację do DŚU dla obu pętli autobusowych:
http://kieleckieinwestycje.org/pliki/Ro ... ubl_w_KOM/

Najciekawsza jest pętla na Bukówce:
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, z której wynika, że wybrano do realizacji Wariant II oraz lista drzew do wycięcia.

Plan sytuacyjny Wariantu II.

Plan wyrębu dla Wariantu II.

Celem przypomnienia:
pismo SKI w ramach konsultacji społecznych
i odpowiedź MZD.

Zwróćcie uwagę, na ile nasze uwagi zostały uwzględnione...

Awatar użytkownika
michal_ck
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 2682
Rejestracja: 18 stycznia 2007, o 00:20
Lokalizacja: Kielce-Dąbrowa

Post autor: michal_ck » 27 maja 2012, o 14:58

Ale tam to jest dużo drzew, więc tak nie boli jak w miejscach gdzie jest ich mało.
1. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SKI
2. Koordynator ds. zieleni miejskiej
3. Koordynator ds. zagospodarowania os. Dąbrowa II

Awatar użytkownika
Autor
Site Admin
Posty: 11653
Rejestracja: 21 września 2005, o 14:05
Lokalizacja: Bilbało!
Kontakt:

Post autor: Autor » 27 maja 2012, o 15:10

Ale co to za argument. Pod idiotyczną i nikomu niepotrzebną inwestycję wycina się 200 drzew i można to uzasadnić tym, że i tak jest tam dużo drzew?

emilus08
Posty: 193
Rejestracja: 4 kwietnia 2010, o 13:59

Post autor: emilus08 » 27 maja 2012, o 15:27

W puszczy Amazońskiej tez jest dużo drzew, a jakoś ludzie zaczynają się sprzeciwiać wycince ;)

Awatar użytkownika
michal_ck
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 2682
Rejestracja: 18 stycznia 2007, o 00:20
Lokalizacja: Kielce-Dąbrowa

Post autor: michal_ck » 27 maja 2012, o 15:32

Ja nie mówię, że to argument, tylko, że jak się to czyta to jednak bardziej szkoda tych przy Tysiąclecia, bo tam mało zieleni będzie i ulica straci charakter. Autorze nie wymyślaj.
1. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SKI
2. Koordynator ds. zieleni miejskiej
3. Koordynator ds. zagospodarowania os. Dąbrowa II

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 27 maja 2012, o 21:21

Znalazłem w tych planach jeszcze drugą skandaliczną sprawę, tym razem dotyczącą pętli na Sikorskiego.

Znajdźcie różnice między wariantem przeznaczonym do realizacji a wariantem poddanym konsultacjom społecznym.

Rozwiązanie zagadki:
- zniknął chodnik po stronie północnej,
- zniknęło jedno przejście dla pieszych,
- pojawiło się dodatkowe miejsce postojowe dla autobusu,
- dodano pas do lewoskrętu.

Oczywiście nie proponuje się zbudowania przy okazji porządnej DDR na odcinku objętym przebudową.

Ciekawe kto w ramach konsultacji wnosił o zlikwidowanie tego chodnika...

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 31 maja 2012, o 21:31

Mieszkańcy walczą z MZD. Na razie nie wiadomo jeszcze, o co konkretnie chodzi.
BIP pisze: Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego” – Zadanie 1 – „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego na Bukówce w Kielcach wraz z budową parkingu przesiadkowego”,

że pismem z dnia 28 maja 2012 r., znak: ŚUK-I.6220.11.2012, przekazano Inwestorowi kopię pisma mieszkańców bloku nr 252 przy ulicy Wojska Polskiego w Kielcach (w znacznej większości stron postępowania), z dnia 21 maja 2012 r. (data wpływu 22 maja 2012 r.), z prośbą o złożenie pisemnych, jednoznacznych i wyczerpujących wyjaśnień do wszystkich zagadnień poruszonych w ww. piśmie oraz odniesienie się do wskazanych w nim propozycji naniesienia poprawek do projektu planowanej inwestycji.

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 18 czerwca 2012, o 22:14

No i już wiadomo, co co chodzi:

Pismo mieszkańców bloku 252 wraz z reakcją WŚUK
(dane zaczerniał WŚUK, więc nie znam namiarów na te osoby)

Ja się z mieszkańcami zgadzam, zobaczymy, co na to projektantka.

WŚUK na razie się skupia na tym, żeby wywalić SKI z postępowania ws. DŚU, więc formalnie niewiele możemy.

gawelek13
Posty: 53
Rejestracja: 28 września 2006, o 22:10
Lokalizacja: Kielce

Re: Budowa pętli autobusowych na Bukówce i przy Sikorskiego

Post autor: gawelek13 » 28 lutego 2014, o 07:53

Mieszkańcy: - Nielegalna wycinka. MZD: - Pozwolenie jest prawomocne

O nielegalną wycinkę drzew w miejscu, w którym budowana ma być pętla autobusowa, oskarżają drogowców mieszkańcy kieleckiej Bukówki. - Mamy na to zgodę - odpowiada Miejskie Zarządu Dróg.

- Mieszkam na Bukówce, w czwartek zaczęła się tam wycinka drzew. W miejscu, w którym ma być pętla autobusowa. Podobno nie ma na nią zezwolenia, usunąć można jedynie bluszcz, a tymczasem już dwa czy trzy drzewa leżą pocięte. Pracuje tu chyba ze trzydziestu robotników. To rozbój w biały dzień! Przecież tak nie można niszczyć drzew! - denerwowała się nasza czytelniczka, która w południe zadzwoniła do redakcji. - Dwie godziny później otrzymaliśmy kolejny taki głos od innej mieszkanki Bukówki. - Pustynie robią przed naszym blokiem, jak na rynku. Ptaszki już zaczęły ćwierkać, chciały wić gniazda. Jeżdżę do córki do Anglii, tam się chroni każdy korzeń, a u nas wycina się takie piękne, stuletnie drzewa - mówiła.

Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach: Sprawa jest złożona. W maju 2012 roku została wydana decyzja środowiskowa, od której odwołało się Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje. Sprawa trafiła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który kilka dni temu oddalił skargę. A to oznacza, że decyzja środowiskowa jest prawomocna. Mamy zgodę na zniszczenie przylaszczki i bluszczu, a w związku z tym, że bluszcz oplata drzewa, w decyzji jest zapisane, że możemy wyciąć 12 drzew.

:arrow: http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262, ... lenie.html

Awatar użytkownika
ice
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 5712
Rejestracja: 15 maja 2006, o 09:24
Lokalizacja: Kielce

Re: Budowa pętli autobusowych na Bukówce i przy Sikorskiego

Post autor: ice » 28 lutego 2014, o 10:25

Mamy zgodę na zniszczenie przylaszczki i bluszczu, a w związku z tym, że bluszcz oplata drzewa, w decyzji jest zapisane, że możemy wyciąć 12 drzew.
Buehehe :lol:

Boss
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1162
Rejestracja: 20 grudnia 2005, o 21:21
Lokalizacja: Kielce

Re: Budowa pętli autobusowych na Bukówce i przy Sikorskiego

Post autor: Boss » 1 marca 2014, o 00:57

ciekawostka z wikipedii na temat bluszcza, którego w Kielcach wycięto wraz z drzewami które porastał.
wikipedia pisze: Na terenie Polski bluszcz pospolity objęty został ochroną prawną w roku 1946. Od 1957 r. ochronie ścisłej podlegały tylko rzadko spotykane okazy kwitnące. Wynikało to stąd, że jeszcze wiele lat po powojennej zmianie granic Polski, wciąż pokutowało przeświadczenie o rzadkości występowania kwitnących okazów bluszczu w tym kraju. Jeszcze w 1961 roku podawano, że bluszcz kwitnie w Polsce tylko na 5 stanowiskach naturalnych (podając faktycznie nieliczne takie stanowiska w granicach Polski przedwojennej). W 1995 r. w znowelizowanym rozporządzeniu zniesiono ograniczenie ochrony do okazów kwitnących i objęto ochroną wszystkie rośliny, co utrzymane zostało w kolejnych i obowiązujących przepisach, przy czym od 2004 r. zmniejszono status ochrony ze ścisłej do częściowej. Prawnej ochronie gatunkowej podlegają tylko rośliny na stanowiskach naturalnych. W związku z ochroną gatunkową okazy rosnące w lasach muszą być zachowywane, chyba że technologia prac prowadzonych w lasach to uniemożliwia przy braku rozwiązań alternatywnych i braku zagrożenia dla populacji. W praktyce zaleca się podczas pozyskiwania drewna zachowywanie wszystkich drzew stanowiących podporę dla bluszczu.

Poza ochroną gatunkową bluszcz może być chroniony prawnie także jako pomnik przyrody, w takim przypadku także rosnąc na terenie zieleni urządzonej np. w parku lub na cmentarzu. Przykładem tej formy ochrony może być grupa 17 okazałych dębów szypułkowych porośniętych kwitnącymi okazami bluszczu w Puszczy Bukowej pod Szczecinem (Nadleśnictwo Gryfino, leśnictwo Binowo, oddz. 361).

Gatunek nie jest zagrożony w skali krajowej i nie jest wymieniany w regionalnych czerwonych listach roślin zagrożonych. Intencją wprowadzenia ochrony prawnej było zachowanie starych i kwitnących okazów, nadających szczególny urok lasom, w polskich warunkach zwykle pozbawionych udziału pnączy.
CK|PL|EU

gawelek13
Posty: 53
Rejestracja: 28 września 2006, o 22:10
Lokalizacja: Kielce

Re: Budowa pętli autobusowych na Bukówce i przy Sikorskiego

Post autor: gawelek13 » 31 marca 2014, o 07:12

Przebudują pętlę autobusową na Sikorskiego. Będą też następne

Prawdopodobnie jeszcze wiosną rozpoczną się prace przy przebudowie pętli autobusowej przy ul. Sikorskiego w Kielcach. W planach jest też budowa pętli przy ul. Kleckiej oraz przy kampusie UJK.

Na realizację tej pierwszej inwestycji właśnie ogłoszono przetarg. Prace obejmą przede wszystkim powiększenie pętli autobusowej, a przez to zwiększenie liczby miejsc postojowych dla autobusów. - Zostaną im wyznaczone konkretne miejsca, nie będzie już wrażenia chaosu. Przewidujemy, że może się tam zatrzymać około 10 pojazdów. Oczywiście dziś z reguły jest ich mniej, ale powstają tam nowe bloki, nie można wykluczyć, że w przyszłości będzie trzeba też zwiększyć komunikację - podkreśla Barbara Damian, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego.

W ramach inwestycji przewidziano także wymianę oświetlenia, budowę zatoki autobusowej, a także WC.

- Przewidujemy, że jesienią prace powinny się zakończyć - mówi Damian.

Jak informowaliśmy, miasto planuje też budowę pętli autobusowej i parkingu dla 70 samochodów na Bukówce. Miała się skończyć do maja 2015 roku, ale na razie budzi sprzeciw mieszkańców, którzy nie zgadzają się na wycinkę ok. 200 drzew. Na ten rok zaplanowano też budowę pętli przy kampusie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Radni zgodzili się już na zmiany w budżecie i przesunięcie na ten cel 200 tys. zł. Ma być ona gotowa prawdopodobnie do października. Prawdopodobnie w przyszłym roku rozpocznie się natomiast budowa innej pętli - przy ul. Kleckiej za Bukówką.

:arrow: http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262, ... a_tez.html

ODPOWIEDZ