Historyczny rozwój terytorialny Kielc -poszerzanie granic

Dzieje, wspomnienia, fotografie, czyli dawne Kielce

Moderatorzy: Autor, sueno, Daniel, Sirek1

rowerzysta
Posty: 440
Rejestracja: 20 czerwca 2009, o 14:24
Lokalizacja: Kielce lewobrzeżne

Post autor: rowerzysta » 5 września 2011, o 16:15

Mapa Guberni kieleckiej z czasów mało popularnych chociaż bardzo ciekawych i przez dystans czasowy prawie pozbawionych "przaśnej martyrologii"typowej dla późniejszej historii :wink:
Obrazek
...kiedy stoję, patrzę w okno, krótka chwila
idą ludzie tam za bramą jeszcze senni
na ulicy mały płomień porzucony
nasze domy pośród nocy
nasze domy obok fabryk...

rzeczownik
Posty: 357
Rejestracja: 12 sierpnia 2008, o 19:50

Post autor: rzeczownik » 13 września 2011, o 19:01

Opis nowych granic Kielc ustalony zarządzeniem nr 13/80 Wojewody Kieleckiego z dnia 24 maja 1980 r. w sprawie szczegółowego opisu granic miasta, obowiązujący od dnia 1 grudnia 1979 r.:
Nowa granica miasta Kielc, poczynając od punktu położonego na północy miasta u zbiegu granic gruntów Kolonii Gruchawka, Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kielce i miasta Kielc, biegnie linią łamaną w kierunku wschodnim skrajem wspomnianych Lasów Państwowych i pokrywa się z dotychczasową granicą miasta do punktu zbiegu granicy miasta z granicą gruntów wsi Dąbrowa; stąd granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie granicą Lasów Państwowych i włączonych części gruntów wsi Dąbrowa do północnej strony drogi Nr 469; od tego punktu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie jej północną stroną do rzeki Silnicy, przecina ją, następnie drogą E-7 dochodzi do granicy gruntów Politechniki Świętokrzyskiej, biegnie granicą tych gruntów i dalej od tych gruntów zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do nowo wybudowanej drogi Radom — Kielce — Tarnów (ul. Manifestu Lipcowego); biegnie tą ulicą, następnie drogą asfaltową Nr ewid. 1230 Dąbrowa — Masłów, drogą asfaltową Nr ewid. 1231 i drogą polną Nr ewid. 1229 do granicy ogródków działkowych „Dąbrowa — Świnia Góra", dalej biegnie granicą tych ogródków i dochodzi do dotychczasowej granicy miasta Kielc; granicą tą biegnie do drogi Kielce — Opatów i dalej tą drogą dochodzi do gruntów wsi Cedzyna i w tym samym kierunku do styku z rzeką Lubrzanką; w punkcie tym granica zmienia kierunek na południowy i biegnie zachodnim brzegiem rzeki Lubrzanki aż do punktu styku granic gruntów wsi Zagórze, Cedzyna i Lasów Państwowych; zachowując kierunek południowy dochodzi do punktu styku granic Lasów Państwowych z gruntami wsi Mójcza i Zagórze i dalej biegnie granicą pomiędzy gruntami wsi Mójcza i Zagórze, dochodzi do rzeki Lubrzanki, zmienia kierunek na południowy i zachodnim brzegiem rzeki Lubrzanki dochodzi do drogi Nr ewid. 274; stąd granica załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do cieku oznaczonego Nr ewid. W-194, biegnie zachodnim brzegiem tego cieku w kierunku północnym i dobiega do styku cieku z granicą gruntów pomiędzy wsiami Zagórze i Mójcza; od tego punktu granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie granicą gruntów wsi Zagórze i Mójcza do punktu Nr 872/06; tu skręca w kierunku wschodnim i południową stroną drogi przechodzącej przez grunty wsi Mójcza dochodzi do punktu wyznaczonego przez północno-wschodnią granicę działki Nr ewid. 03 we wsi Mójcza; w punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym i wschodnią granicą działek Nr Nr ewid. 63, 64, 65, 77 i 78 dochodzi do drogi polnej Nr ewid. 114; w punkcie styku południowo-wschodniej granicy działki Nr ewid. 78 z drogą polną Nr ewid. 114 załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i dochodzi do drogi polnej Nr ewid. 451 we wsi Mójcza i dalej drogą tą dochodzi do drogi Kielce — Działoszyce; stąd pokrywa się z dotychczasową granicą miasta aż do punktu styku granic Lasów Państwowych i gruntów wsi Suków — Kleckie, dalej granica biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim granicą Lasów Państwowych do punktu styku granic gruntów wsi Dyminy i Suków; od tego punktu skręca na południe i dobiega do drogi Nr ewid. 31, przechodzi ją i zmienia kierunek na wschodni; następnie dochodzi do północno-wschodniego narożnika działki Nr ewid. 53 we wsi Dyminy i stąd zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu styku granic gruntów wsi Dyminy i Suków z Lasami Państwowymi; od tego punktu granica zgodna jest z dotychczasową granicą pomiędzy gruntami wsi Dyminy i Lasami Państwowymi i dochodzi do drogi Kielce — Morawica, biegnie tą drogą po jej zachodniej stronie aż do narożnika gruntów Fabryki Domów; następnie biegnie granicą tych gruntów do punktu styku granic pomiędzy gruntami wsi Dyminy i Lasami Państwowymi; dalej granica biegnie duktem leśnym linią łamaną w kierunku wschodnim zgodnie z południową granicą gruntów wsi Posłowice; w punkcie Nr ewid. 72008 leżącym na wspomnianej granicy gruntów wsi Posłowice przyjmuje kierunek granicy gruntów wywłaszczonych pod Zakład Przemysłu Wapienniczego „Sitkówka" i przebiega linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim południową granicą gruntów wsi Posłowice aż do punktu granicznego gruntów wsi Kowala, Sitkówka i Posłowice; dalej granica biegnie południową granicą gruntów wsi Sitkówka aż do linii kolejowej Kielce — Kraków, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną pasa kolejowego do przystanku kolejowego „Słowik"; biegnie południową stroną drogi, przechodzi przez przejazd kolejowy w Słowiku, załamuje się w kierunku południowym i biegnie granicą działek Nr Nr ewid. 7 i 8, przecina drogę Warszawa — Kraków i dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim granicą Lasów Państwowych i dochodzi do punktu granicznego pomiędzy gruntami wsi Zalesie i Janów oraz Lasami Państwowymi; od tego punktu biegnie w kierunku północnym po dotychczasowej granicy miasta pomiędzy granicą gruntów wsi Janów i Zalesie, Dobromyśl i Lasy Państwowe oraz Dobromyśl i Górki Szczukowskie i dochodzi aż do linii kolejowej Kielce — Częstochowa; stąd biegnie granicą Lasów Państwowych i gruntami wsi Niewachlów Pierwszy i Niewachlów Drugi do nowo wybudowanej obwodnicy Kielce — Kraków, dalej południową stroną tej obwodnicy do punktu styku z Lasami Państwowymi; od tego punktu biegnie granicą gruntów pomiędzy Wsią Kostomłoty Pierwsze i Kolonia Gruchawka i dalej dotychczasową granicą miasta do punktu początkowego opisywanej granicy miasta.

Awatar użytkownika
michal_ck
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 2682
Rejestracja: 18 stycznia 2007, o 00:20
Lokalizacja: Kielce-Dąbrowa

Post autor: michal_ck » 13 września 2011, o 19:46

Mógłby ktoś to narysować?
1. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SKI
2. Koordynator ds. zieleni miejskiej
3. Koordynator ds. zagospodarowania os. Dąbrowa II

ODPOWIEDZ