MZD Kielce - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej / Szajnowicza

Ulice, mosty, inżynieria ruchu oraz uwagi i propozycje.

Moderatorzy: Nowak, Autor, sueno, Daniel, Sirek1, MeehoweCK, Masmix

Awatar użytkownika
tomasz2719
Ranga: Kierownik budowy ;)
Posty: 867
Rejestracja: 8 marca 2008, o 00:19
Lokalizacja: Kielce

Post autor: tomasz2719 » 1 sierpnia 2012, o 08:05

Można by w sumie połączyć ten temat z tematem 'Wyjzd ze Ślichowic'. A przynajmniej przeniść część postów (bo druga część dotyczy wyjazdy przy torach kolejowych).

=CK=
Posty: 304
Rejestracja: 20 lipca 2008, o 11:19

Post autor: =CK= » 1 października 2012, o 23:49

W czym kłopot by ta łącznica dla zbiorkomu służyła też autom?

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 1 października 2012, o 23:53

W samej definicji "łącznicy dla zbiorkomu". Ale nie bój, nie bój, minie 5-letni okres utrzymania inwestycji, a MZD wpuści na nią i TIRy.

Albo - co bardziej prawdopodobne - zaprojektują to tak samo zgrabnie jak ulice w centrum i rondo na Warszawskiej, więc okaże się, że autobusy się na niej nie mieszczą.

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 23 listopada 2012, o 02:37

Wystąpiono o DŚU dla inwestycji. Ciekawe, dlaczego Grunwaldzka będzie przebudowywana akurat na odcinku 975 metrów. Chyba nie są na tyle bezczelni, żeby to próbować przepchnąć jako przedsięwzięcie podprogowe?
BIP pisze:ŚUK-I.6220.29.2012
Kielce dnia, 21.11.2012


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących


Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.),
Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. J. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami” Etap I – odcinek od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego, zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 3/6, 3/7, 3/9, 3/10, 3/11, 13, 15, 16, 57/3, 57/4, 57/7, 107/19, 108/1, 108/2 - obręb: 0015 , nr ewid: 367/1, 368/1, 368/3, 368/4, 369, 371/3, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 420, 421/2, 422- obręb: 0014, nr ewid: 479/5, 479/21, 493, 522, 526/3, 526/4, 1831 - obręb: 0009 i nr ewid: 722/3, 722/10 - obręb: 0008
Zakres inwestycji obejmuje: rozbudowę ul. Grunwaldzkiej na odcinku ok. 975 m wraz ze skrzyżowaniami z ul. Podklasztorną, ul. Gwarków, ul. Piekoszowską, Al. Szajnowicza-Iwanowa, przebudowę Al. J. Szajnowicza – Iwanowa na odcinku ok. 420 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kazimierza Wielkiego, budowę estakady dla autobusów na kierunku ul. Grunwaldzka - ul. Piekoszowska (strona wschodnia), rozbudowę ul. Podklasztornej na długość ok. 150 m, przebudowę ul. Piekoszowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Podklasztorną na odcinku ok. 120 m, rozbudowę ul. Piekoszowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (strona wschodnia) na odcinku ok. 70 m, rozbudowę ul. Piekoszowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (strona zachodnia) na odcinku ok. 150 m, budowę przedłużenia ul. Starowiejskiej do ul. Podklasztornej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Gwarków, budowę/przebudowę ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych, budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę /przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia i innych urządzeń kolidujących z projektowaną przebudową ulic (wodociągi, kanalizacje sanitarne oraz deszczowe, linie teletechniczne i elektryczne, sieci gazowe, oświetlenie uliczne, ciągi ciepłownicze, itp.), wycinkę drzew.
Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek z dnia 09.08.2012 r. (uzupełniony w dniach: 17.09.2012 r., 01.10.2012 r., 15.11.2012 r.) złożony przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce.
Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ww. ustawy, tut. organ, pismem znak: OŚ-I.6220.29.2012, z dnia 21.11.2012 r., wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach (ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce) z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W myśl art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Środowiska i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 w Kielcach, pok. 310 (tel. 41 36 76 680), w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów.
Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data podania do publicznej wiadomości: 22 listopada 2012 r.

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 1 grudnia 2012, o 01:19

Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje uzyskało dokumentację postępowania środowiskowego ws. Grunwaldzkiej. Dostępna jest tutaj:
http://kieleckieinwestycje.org/pliki/Ro ... /akta_DSU/

Dobra wiadomość jest następująca: nie będzie w ogóle ekranów akustycznych.

Po zmianie rozporządzenia ws. poziomów hałasu zażądano ponownego sporządzenia KIP z uwzględnieniem tych informacji (bardzo fajnie). Okazało się, że ekrany są niepotrzebne. Można sobie porównać stary wniosek z nowym. Wnioski ws. akustyki są koło s. 40 KIP.

Awatar użytkownika
sueno
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 4907
Rejestracja: 31 maja 2006, o 21:56
Lokalizacja: Świat czerwonego smoka
Kontakt:

Post autor: sueno » 1 grudnia 2012, o 06:47

Ale ze ślimoka dla autobusów nie zrezygnowali? :(
Najlepsza gra w sieci: http://www.reddragon.pl

"Są fachowcy i nie widzę potrzeby, żeby nauczyciel dyktował, jak ma się budować drogi" - autor znany :D

Awatar użytkownika
panGargamel
Posty: 238
Rejestracja: 26 września 2012, o 11:47
Lokalizacja: Z Miasta EKRANÓW i wyciętych DRZEW

Post autor: panGargamel » 1 grudnia 2012, o 10:58

Świetnie... :P :P cudowna wiadomosc i jakze wyczekiwany powiew racjonalności na morzu absurdu!

Ciekawe na ile przyczynia sie do tego inicjatywa SKI.
Łyso wszędzie, pusto wszędzie...
Co to będzie?
Pięknie będzie!
Tu wytniemy drzewo, a tam ekran będzie!

Awatar użytkownika
tomasz2719
Ranga: Kierownik budowy ;)
Posty: 867
Rejestracja: 8 marca 2008, o 00:19
Lokalizacja: Kielce

Post autor: tomasz2719 » 1 grudnia 2012, o 11:54

Brak przejazdów rowerowych przy rondach. Ścieżka jest kierowana w stronę przejścia i się przed nim kończy. I zauważyłem (nie pamiętam czy było wcześniej), że ścieżka rowerowa jest także estakadą.

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 1 grudnia 2012, o 23:22

Wcześniej nie było estakady...

Te usterki DDR są znane i niemożliwe do poprawienia w czasie obecnych rządów w MZD.

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 18 stycznia 2013, o 23:50

Jednak będzie ekran akustyczny:

http://www.bip.kielce.eu/c/portal/layou ... TANCE_BAkP

"Przedłożona karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera zmienione rozwiązania techniczne ograniczające oddziaływanie akustyczne projektowanego układu komunikacyjnego względem przyległego terenu wymagającego ochrony akustycznej, polegające głównie na zastosowaniu cichej nawierzchnia całości planowanej inwestycji, zastosowaniu ekranu akustycznego o wysokości 4,5 kilometraż (0+408 km – 0+548 km) i długości 140 m, ograniczeniu prędkości pojazdów z 50 do 40 km/h na ul. Piekoszowskiej i Podklasztornej, zachowaniu płynności ruchu i utrzymanie płynności ruchu – ronda turbinowe."

Awatar użytkownika
tomasz2719
Ranga: Kierownik budowy ;)
Posty: 867
Rejestracja: 8 marca 2008, o 00:19
Lokalizacja: Kielce

Post autor: tomasz2719 » 18 stycznia 2013, o 23:57

Rozumiem że to jest już po uwzględnieniu obniżonych norm hałasu.

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 18 stycznia 2013, o 23:58

Tak. Pierwotnie po obniżeniu wyszło im, że uda się w ogóle bez ekranów, ale teraz jednak jeden dołożyli.

grzebo
Ranga: Inspektor nadzoru ;)
Posty: 1434
Rejestracja: 12 stycznia 2009, o 14:20
Lokalizacja: Kielce

Post autor: grzebo » 23 stycznia 2013, o 19:20

Otrzymaliśmy treść nowego wniosku o DŚU (z jednym ekranem):
http://kieleckieinwestycje.org/pliki/Ro ... en%202013/

Awatar użytkownika
ice
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 5696
Rejestracja: 15 maja 2006, o 09:24
Lokalizacja: Kielce

Post autor: ice » 29 stycznia 2013, o 09:05

Grunwaldzka z ekranem, ale małym. Pomógł cichy asfalt

Przy ul. Grunwaldzkiej będzie tylko 140 metrów ekranów akustycznych. A to m.in. dzięki zastosowaniu cichej nawierzchni

W kieleckim ratuszu jest już nowa karta informacyjna niezbędna do wydania decyzji środowiskowej dla budowy bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa.

W dokumencie zapisano inne, niż wcześniej planowano, rozwiązania techniczne dotyczące ochrony przed hałasem.
To o tyle istotne, że mówiło się o budowie liczącego ok. 1,5 kilometra ekranu akustycznego. To był jeden z powodów burzliwych protestów podczas konsultacji społecznych. Teraz drogowcy zakładają, że przezroczysty ekran będzie miał 140 metrów długości i 4,5 m wysokości.

- Przy tej inwestycji walczyliśmy o każdy decybel i maksymalną redukcję ekranów. Zdaniem projektantów to już minimum, żeby spełnić normy dotyczące hałasu - twierdzi Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg.

Opowiada, że faktycznie pierwszy projekt zakładał budowę ok. 1,5 kilometra ekranów akustycznych. Po konsultacjach zostały 983 metry. - Ale potem zmieniła się koncepcja, doszła budowa estakady na skrzyżowaniu z ul. Piekoszowską, a co za tym idzie, wyszliśmy poza pas drogowy. W efekcie ekrany skróciły się do 755 metrów - relacjonuje rzecznik.

Kolejny raz ekrany obcięto, i to mocno, po zmianie przepisów, które podniosły dopuszczalne normy hałasu. - Ostatecznie po wielu spotkaniach z projektantami zostało 140 metrów ekranu, który ma stanąć przy jezdni południowej od estakady w stronę centrum miasta - mówi Skrzydło.

Żeby obniżyć hałas, zastosowano też kilka innych rozwiązań, m.in. zmieniono organizację ruchu, ograniczono prędkość na ul. Piekoszowskiej i Podklasztornej. Drogowcy zdecydowali się też na tzw. cichą nawierzchnię. Nie jest to jednak ten sam rodzaj nawierzchni, który zastosowano już np. w Poznaniu. - Niestety, u nas klimat jest ostrzejszy. Przy przebudowie ul. Grunwaldzkiej będzie zastosowana tzw. nawierzchnia ESMA 8, która ogranicza hałas o blisko 3 decybele. Taką samą zastosowano już np. na ul. 1 Maja i św. Leonarda - tłumaczy rzecznik.

http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262, ... sfalt.html

Awatar użytkownika
RZ
Ranga: Dyrektor budowy ;)
Posty: 3623
Rejestracja: 29 marca 2006, o 20:48

Post autor: RZ » 29 stycznia 2013, o 09:07

Ciekawe, jakby to wyglądało, gdyby nie działania "Stowarzyszenia Blokujemy Kieleckie Inswestycje" ...
Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość (Michał Anioł)

ODPOWIEDZ